หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ฉบับที่ 2) Yunnan Kaixuanli Group Company สคต.คุนหมิง

รายงาน Business Creation and Networking ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ฉบับที่ 2) Yunnan Kaixuanli Group Company สคต.คุนหมิง

  1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ

ชื่อหน่วยงาน : Yunnan Kaixuanli Group Company

ที่อยู่ : 300 meters east of Xihua Garden, Shi’an Highway, Xishan District, Kunming City, Yunnan Province

โทรศัพท์ : 13888997820

ชื่อผู้เข้าพบ : Mr. Li Yuming (Chairman)

  1. รายละเอียดบริษัท/องค์กร

2.1 ประวัติความเป็นมา

บริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company ก่อตั้งเมื่อปี 2538 เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่ายรถยนต์หรู/รถมอเตอร์ไซด์แบบสปอร์ต รวมถึงดำเนินธุรกิจด้าน       การลงทุนและจัดการศูนย์การค้า ที่พักอาศัยและอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งบริษัทมีแผนลงทุนธุรกิจครอบคลุมภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันบริษัทมีการจัดตั้งโชว์รูมรถมอเตอร์ไซด์หรูหราระดับโลก ภายใต้ชื่อ “Kaixuanli Chebohui” โดยเป็นเขตรวบรวมรถมอเตอร์ไซต์แบรนด์ดัง ถือว่าบริษัทเป็นผู้นำกระแสวัฒนธรรมรถมอเตอร์ไซด์ของประเทศจีน ภายในโชว์รูมมีศูนย์ให้บริการรถมอเตอร์ไซด์ของ Xuankaili ดำเนินการมาเป็นเวลา 27 ปี ซึ่งเป็นศูนย์อำนวย          ความสะดวกแบบ One Stop Service สำหรับรถมอเตอร์ไซด์แห่งแรกของประเทศจีน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการดำเนินธุรกิจศูนย์การค้ารถยนต์/รถมอเตอร์ไซต์ โดยมีผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้า/อุปกรณ์รถยนต์/รถมอไซด์หลายร้อยราย สร้างงานให้กับประชาชนได้มากกว่า 5,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ทางบริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company มีการพัฒนามากกว่า 30 ปี ได้รับรางวัลจากรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในมณฑลยูนนานมากมาย เช่น “รางวัลบริษัทเอกชนที่มี     ความแข็งแกร่ง 100 อันดับแรกของมณฑลยูนนาน” และได้รับการจัดอันดับเป็น “ผู้เสียภาษีรายใหญ่” จากหน่วยงานด้านภาษีสรรพสามิต

โครงการลงทุนของบริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company

ปี โครงการ
2538 บริษัทจัดตั้งตลาดรถยนต์แห่งแรกของจีน มีพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร สร้างยอดจำหน่ายต่อปีประมาณ 10,000 ล้านหยวน ภาษีประจำปีประมาณ 800 ล้านหยวน พนักงานจำนวน 2,000 คน และมีจำนวนลูกค้าจำนวนกว่า 1,000,000 คนต่อปี
2544 บริษัทสร้างโครงการที่ดินบนถนน Dianchi Road ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 130,000 ตารางเมตร โดยได้ร่วมมือกับบริษัท Yunnan Power Grid Corperation ในการพัฒนาโครงการดังกล่าว
2546 บริษัทได้บุกเบิกดำเนินโครงการอสังหาริมทรัพย์ “Ming Gu Wu Ju Bao Ming Du” ใช้พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 120,000 ตารางเมตร และได้สร้างอาคารที่พัะกอาศัยและศูนย์การค้าขนาดกว่า 200,000 ตารางเมตร
2553 บริษัทได้ลงทุนจัดตั้งโชว์รูมรถภายใต้ชื่อ “Kaixuanli Chebohui” จำหน่ายรถมอเตอร์ไซด์ระดับโลก เช่น Benz, Benelli, Morini, Ducati, Honda, Indian, Victory, Halley, Triumph, Augusta, Piaggio, RA, Ariic, KTM,  Apulia, Vespa, Kawasaki, Guzzi เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นศูนย์นำร่องรถและศูนย์นำร่องการนำเข้าและจำหน่ายรถแห่งใหญ่ของประเทศจีน โดยมีจัดตั้งศูนย์ให้บริการอำนวยความสะดวกและดูแลสภาพรถแห่งแรกของประเทศจีน สร้างยอดจำหน่ายต่อปีได้ประมาณ 12,000 ล้านหยวน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 70,000 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้าง 150,000 ตารางเมตร ภาษีประจำปีประมาณ 600 ล้านหยวน มีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน และให้บริการลูกค้าจำนวน 1,200,000 คนต่อปี
2555 บริษัทลงทุน 500 ล้านหยวนในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ Baicaotang Traditional Chinese Medicine Town มีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 100,000 ตารางเมตร
2556 บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนาตลาดรถ Kaixuanli ที่กรุงปักกิ่ง และได้สร้างที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ขนาด 300,000 ตารางเมตร
2562 บริษัทได้ลงทุนประมาณ 1,800 ล้านหยวนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ Fragrant Song of Time โดยมีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 300,000 ตารางเมตร
2564 บริษัทได้ลงทุนประมาณ 600 ล้านหยวนในเมืองหมางซือ เขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนานในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ Fragrant Song of Time โดยมีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 200,000 ตารางเมตร
2565 บริษัทกำลังลงทุนสร้างตลาดพลังงานใหม่ Kaixuanli มุ่งมั่นสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมพลังงานใหม่แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ให้เติบโตขึ้น ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวจะประกอบด้วยโซนจัดแสดงรถยนต์พลังงานใหม่  แบรนด์ดัง โซนจำหน่ายรถยนต์ โซนทดสอบ โซนเปิดตัวแบรนด์ ร้านแบตเตอร์รี่ เรียกว่าเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมพลังงานใหม่แบบ One Stop Service ซึ่งจะมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 200 หมู่ หรือ 83 ไร่ ใช้เงินลงทุน 150 ล้านหยวน มีพื้นที่ก่อสร้าง 76,000 ตารางเมตร ยอดจำหน่ายเฉลี่ยต่อปี 6,000 ล้านหยวน และภาษีประจำปีประมาณ 350 ล้านหยวน สร้างงานมากกว่า 2,500 ตำแหน่ง และจะมีจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อปีประมาณ 1,000,000 คน

บริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ โดยตั้งแต่ปี 2551 ได้บริจาคเงินประมาณ 2,000,000 หยวนในการอบรมพนักงานยอดเยี่ยม ปี 2557 ได้บริจาคเงิน 500,000 หยวน และได้รวบรวมเงินบริจาคกว่า 1,800,000 ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ Ludian และในปี 2558 ได้จัดรถตู้ให้บริการรับส่งในช่วงงาน China South China Expo ครั้งที่ 3 จำนวน 50 คัน นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมบรรเทาความยากจนในชนบท โดยบริจาคเงินเพื่อสร้างโรงเรียนประถม Zhaotong Ludian Hope และโรงเรียนอื่น ๆ มูลค่ารวมกว่า 8,000,000 หยวน

ทั้งนี้ บริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company  ได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทได้พัฒนาสู่การค้าของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศจีนมากขึ้น

  1. สินค้า/บริการที่นำเข้าหรือสนใจนำเข้าจากไทย : รถมอเตอร์ไซด์
  2. 4. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ

บริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company มีการจัดตั้งโชว์รูมรถนำเข้าที่มีชื่อเสียง ภายใต้ชื่อ “Kaixuanli Chebohui” ประกอบด้วย รถยี่ห้อ Benz, Benelli, Morini, Ducati, Honda, Indian, Victory, Halley, Triumph, Augusta, Piaggio, RA, Ariic, KTM,  Apulia, Vespa, Kawasaki, Guzzi เป็นต้น และมีความเชี่ยชาญในด้านบริการหลังการจำหน่ายรถ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นศูนย์นำร่องรถและศูนย์นำร่องการนำเข้าและจำหน่ายรถแห่งใหญ่ของประเทศจีน โชว์รูมแห่งนี้สร้างยอดจำหน่ายต่อปีได้ประมาณ 12,000 ล้านหยวน เรียกได้ว่าเป็นผู้นำกระแสวัฒนธรรมรถมอเตอร์ไซด์นำเข้าของประเทศจีน ในที่ประชุมสคต.คุนหมิงได้เชิญชวนบริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Tapa  (Thailand International Auto Parts and Accessories Show) ของไทย โดยเป็นงานที่รวบรวมผู้ผลิตสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งจากไทยและต่างชาติ ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company เป็นอย่างดี

  1. 5. ความคิดเห็นสคต.

จากการเข้าพบและหารือกับบริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company สคต.คุนหมิง  มองเห็นศักยภาพของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีความพร้อมในด้านพื้นที่ตั้ง เจ้าหน้าที่และประสบการณ์ ทำให้มีโอกาสในการร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและส่งออกอะไหล่และอุปกรณ์มอเตอร์ไซด์ไปให้แก่ลูกค้าจีนได้ ซึ่งแม้ว่าในเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศจีนจะไม่อนุญาตให้ขี่มอเตอร์ไซด์ แต่ปัจจุบันก็มีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่มีความชื่นชอบในสินค้ารถมอเตอร์ไซด์ โดยเฉพาะมอเตอร์ไซด์นำเข้าที่มีความหรูหรา ทำให้เป็นโอกาสของการส่งออกสินค้าอะไหล่และอุปกรณ์มอเตอร์ไซด์ของไทยที่ต้องการขยายตลาดสู่จีน โดยจากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566 ประเทศไทยมี         การส่งออกสินค้าอะไหล่และอุปกรณ์มอเตอร์ไซด์มายังประเทศจีนคิดเป็นมูลค่า 392.31 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.38 ของมูลค่าการส่งออกสินค้ายานบกและส่วนประกอบ คาดว่าหากในอนาคตบริษัท Yunnan Kaixuanli Group Company ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Tapa  (Thailand International Auto Parts and Accessories Show) ก็จะได้พบปะผู้ผลิตและทำความร่วมมือกับฝ่ายไทยได้มากขึ้นต่อไป

 

*****************************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

ตุลาคม 2566

 

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login