หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รายงานสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครนประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565

รายงานสถานการณ์ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครนประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2565

ที่มา :

กองวิจัยเศรษฐกิจการค้ามหภาค สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

Login