หน้าแรกTrade insightทุเรียน > ราคาเฉลี่ยของทุเรียนสดในตลาดจีนลดลง

ราคาเฉลี่ยของทุเรียนสดในตลาดจีนลดลง

ราคาเฉลี่ยของทุเรียนสดในตลาดจีนลดลง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ประกาศจากศุลกากรหนานหนิง ระบุว่า  ช่วงฤดูกาลผลไม้ทุเรียนตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ตัวเลขปริมาณการนำเข้าทุเรียนผ่านด่านโหย่วอี้กวนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

ด่านโหย่วอี้กวนตั้งอยู่อำเภอระดับเมืองผิงเสียง เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน มีพื้นที่ติดกับจังหวัดลางเซิน ประเทศเวียดนาม เป็นด่านทางบกที่นำเข้าผลไม้อาเซียนที่สำคัญของประเทศจีน และเป็นด่านที่นำเข้าทุเรียนมากที่สุด ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 ทุเรียนที่นำเข้าผ่านด่านโหย่วอี้กวนมีปริมาณ 61,000 ตัน ขยายตัว 633.6% และคิดเป็น 66% ของปริมาณทุเรียนนำเข้าทั้งประเทศจีน

เดือนเมษายน ด่านโหย่วอี้กวนนำเข้าทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 60,000 ตัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณการนำเข้ารวมของช่วง 3 เดือนแรกของปี

ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ด่านโหย่วอี้กวนนำเข้าทุเรียนมากกว่า 120,000 ตัน เทียบกับช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 1 เท่าตัว ปริมาณดังกล่าวมีสัดส่วนคิดเป็น 39% ของปริมาณนำเข้าทุเรียนทั้งหมดของประเทศจีน ด้วยปริมาณนำเข้าทุเรียนเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาจำหน่ายทุเรียนมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด

คุณ Nong Liqing ผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Pingxiang Guangteng Trade Import & Export Co., Ltd ให้ข้อมูลว่า เดือนเมษายน บริษัทนำเข้าทุเรียนมีจำนวน 500 กว่าตู้คอนเทนเนอร์ เทียบกับเดือนมีนาคมแล้วเพิ่มขึ้น 200 ตู้ เนื่องจากปัจจะบัน ทุเรียนไทยและทุเรียนเวียดนามเข้าสู่ตลาดจีนเป็นจำนวนมาก ราคาจำหน่ายทุเรียนในตลาดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ราคาดต่ำที่สุดอยู่ที่ 650-700 หยวนต่อกล่อง (ประมาณ 36-39 หยวนต่อกิโลกรัม) ซึ่งลดลงประมาณ 100 หยวนเมื่อเทียบกับต้นเดือนเมษายน

คุณ Huang Meiyun เจ้าของร้านจำหน่ายผลไม้ในศูนย์กระจายผลไม้เมืองผิงเสียง ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้ ราคาจำหน่ายทุเรียน 5 กิโลกรัมประมาณอยู่ที่ 300 กว่าหยวน แต่ปัจจุบันประมาณอยู่ที่ 200 กว่าหยวน ส่งเสริมผลการจำหน่ายสูงขึ้น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาทุเรียนลดลงคืออุปทานของทุเรียนในตลาด กล่าวคือ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ทุเรียนเวียดนามได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจีน รวมถึงเมื่อเดือนมกราคม 2566 ทุเรียนฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจีน ทำให้จำนวนทุเรียนในตลาดจีนเพิ่มขึ้นและช่องทางการนำเข้ามีความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้มีทุเรียนคงคลังเพิ่มขึ้นในปีนี้ ดังนั้นทำให้ราคาจำหน่ายลดลงและการบริโภคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้นอันเป็นผลของกลไกราคาในตลาด

นอกจากนี้ ข้อมูลจากศุลกากรท่าเรือเส๋อโข่ว เมืองเซินเจิ้น ระบุว่า เดือนเมษายน ท่าเรือเส๋อโข่วนำเข้าทุเรียนเป็นจำนวน 3,000 ตู้คอนเทนเนอร์ และคาดว่า หลังจากที่ ทุเรียนฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศจีน ทุเรียนที่นำเข้าผ่านท่าเรือเส๋อโข่วจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ความเห็นสคต. ปัจจุบัน จีนอนุญาตินำเข้าทุเรียนสดจากต่างประเทศทั้งหมด 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปินส์ ราคาขายส่งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม อยู่ที่

  1. หมอนทองของไทย 36-48 หยวนต่อกิโลกรัม
  2. หมอนทองของเวียดนาม 32-41 หยวนต่อกิโลกรัม
  3. Puyat ของฟิลิปินส์ 37-45 หยวนต่อกิโลกรัม

แต่เนื่องจากเริ่มเข้าช่วงปลายฤดูกาลของทุเรียนภาคตะวันออกของไทยซึ่งมีปริมาณค่อยๆ ลดลง ทำให้ราคาจำหน่ายหมอนทองในตลาดจีนเพิ่มสูงขึ้น ราคาขายส่งทุเรียนหมอนทองไทยในวันที่ 16 พฤษภาคม ประมาณอยู่ที่ 52-58 หยวนต่อกิโลกรัม ขณะเดียวกัน ทุเรียนก้านยาวของเวียดนามเพิ่มจำนวนมากขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบต่อราคาจำหน่ายของทุเรียนหมอนทองไทย รวมถึงช่องทางขายปลีกทุเรียน เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายผลไม้ ร้านขายของทางออนไลน์ และแผงลอย ส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนภายในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ปริมาณของทุเรียนหมอนทองมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค มีผลทำให้ราคาจำหน่ายขยับตัวสูงขึ้น ดังนั้น ราคาจำหน่ายทุเรียนทางตลาดที่ลดลงนอกจากเกี่ยวข้องกับแหล่งนำเข้าที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับปริมาณการจำหน่ายและความต้องการของผู้บริโภคในทางตลาดด้วย

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคู่แข่งทุเรียนของไทยในตลาดจีนเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่เกิดผลกระทบต่อทุเรียนไทยมากในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรรักษาคุณภาพของทุเรียนไทยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับทุเรียนไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของทุเรียนไทยในตลาดจีน

ที่มา :

https://mp.weixin.qq.com/s/Bwl1tnmBKw_TinygMcIzLQ

https://mp.weixin.qq.com/s/-7Qr6_48xtcYykIX9jI10g

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

Login