หน้าแรกTrade insight > ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงในเมียนมา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงในเมียนมา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงในตลาดภายในเมียนมา ดังนี้

วันที่ ราคาน้ำมันออกเทน 92 ราคาน้ำมันดีเซล ราคาดีเซล ราคาดีเซลพรีเมียม
17 พ.ย. 2566 2,130 จ๊าต 2,250 จ๊าต 2,145 จ๊าต 2,245 จ๊าต
18 พ.ย. 2566 2,105 จ๊าต 2,240 จ๊าต 2,125 จ๊าต 2,215 จ๊าต

 

คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการนำเข้า การจัดเก็บ และการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งเมียนมาระบุว่า ดัชนีราคาที่กำหนดโดย Mean of Platts Singapore (MOPS) ซึ่งเป็นพื้นฐานการกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์กลั่นจำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอิทธิพลต่อราคาเชื้อเพลิงในประเทศเมียนมา

เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงสุด ราคาน้ำมันออกเทน 92 อยู่ที่ 2,605 จ๊าตต่อ 1 ลิตร ราคาน้ำมันออกเทน 95 อยู่ที่ 2,670 จ๊าต ราคาดีเซลพรีเมียมอยู่ที่ 3,330 จ๊าต และราคาดีเซลอยู่ที่ 3,245 จ๊าตต่อ 1 ลิตร

คณะกรรมการฯ เมียนมาจึงควบคุมการจัดเก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันในตลาดภายในประเทศเมียนมา และเพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคาสำหรับผู้ใช้พลังงาน

ปั๊มน้ำมันบางแห่งจากจำนวนปั๊มน้ำมัน 146 แห่งในย่างกุ้ง มีความต้องการน้ำมันออกเทน 92 อย่างมาก การจำหน่ายโดยคลังน้ำมัน 3 แห่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ ทำให้เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

อย่างไรก็ตามปั๊มน้ำมันได้เติมสต๊อกน้ำมันอย่างเร่งด่วนในคืนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรือบรรทุกน้ำมัน 4 ลำจอดเทียบท่าที่ท่าเรือในวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน 2566 และอีก 15 ลำจะมาถึงท่าเรือในเวลาอีกไม่นาน ทำให้น้ำมันจะสามารถถูกจ่ายไปยังสถานีเติมน้ำมันตามกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนด

ปัจจุบัน เมียนมามีความมั่นคงทางด้านน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาด โดยมีสต๊อกน้ำมันดังนี้

ชื่อน้ำมัน สต๊อกน้ำมัน (แกลลอน)
น้ำมันออกเทน 92 กว่า 13 ล้าน
น้ำมันออกเทน 95 กว่า 3 ล้าน
น้ำมันออกเทน 97 1.4 ล้าน
น้ำมันดีเซล กว่า 29 ล้าน
น้ำมันดีเซลพรีเมียม กว่า 20 ล้าน

 

เมียนมานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงร้อยละ 90 จากต่างประเทศ และร้อยละ 10 ผลิตในประเทศเมียนมา ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันในเมียนมามีความผันผวนตามราคาในต่างประเทศ

รัฐบาลเมียนมากำลังพยายามสร้างความสมดุลระหว่างผู้นำเข้า ผู้ขาย และผู้ใช้พลังงานในประเทศ ดังนั้นรัฐบาลเมียนมาจึงพยายามจำหน่ายน้ำมันในราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในขณะที่ประเทศบางประเทศจัดเก็บอัตราภาษีที่สูงขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อเทียบกับประเทศเมียนมา

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมภาคน้ำมัน จึงมีราคาน้ำมันถูกกว่าของเมียนมา ประมาณร้อยละ 60 ทุกประเทศมีนโยบายกำหนดรูปแบบราคาน้ำมันที่แตกต่างกัน เมียนมายังจัดเก็บอัตราภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราที่ต่ำ และพยายามให้ผู้ใช้พลังงานซื้อน้ำมันในอัตราที่ถูกกว่า

 

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงในเมียนมา

Login