หน้าแรกTrade insightข้าว > ราคาข้าวในบราซิลผันผวนส่งผลผู้นำเข้าบราซิลหันมานําเข้าจากไทย

ราคาข้าวในบราซิลผันผวนส่งผลผู้นำเข้าบราซิลหันมานําเข้าจากไทย

ADM (อาร์เชอร์-แดเนียลส์-มิดแลนด์) หนึ่งในผู้ค้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก กําลังนําเช้าข้าวเปลือกจากไทย จำนวน 60,000 ตัน เพื่อบรรจุหีบห่อในบราซิล คาดว่า สินค้าข้าวไทยจะมาถึงระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ปีหน้า ท่ามกลางช่วงนอกฤดูและราคาข้าวที่ตึงตัวในบราซิล เรือสองลําจะมาถึงระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้บริการแก่บริษัทผู้บรรจุหีบห่อในบราซิล เนื่องจากการเก็บเกี่ยวข้าวครั้งต่อไปคือในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยปริมาณการนําเข้าจากไทยสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ ในการเพาะปลูกข้าวนอกฤดูของบราซิล ประกอบกับราคาข้าวในตลาดภายในประเทศบราซิลที่มีเสถียรภาพ ทําให้ ADM นําเข้าข้าวเปลือก 60,000 ตันจากประเทศไทยไปยังบราซิล
จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมข้าวบราซิล (Abiarroz) บราซิลนําเข้าข้าว 909.1 พันตันในปีนี้จนถึง เดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 การส่งออกของบราซิลลดลง 4% ในปริมาณถึง 1.3 ล้านตัน
ราคาข้าวหนึ่งกระสอบใกล้เคียงกับ 120 เฮอัล หรือประมาณ 900 บาท ณ สิ้นเดือนธันวาคมนี้ ตามรายงานของศูนย์ศึกษา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Cepea/USP) มูลค่าสูงกว่าเดือนเดียวกันในปี 2565 ถึง 36% และไม่สูงอีกเลยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่มีราคาสูงสุดในช่วงของการระบาดใหญ่ของโควิด-19
นอกจากผลกระทบนอกฤดูแล้ว ราคาข้าวที่คงที่ในบราซิลยังเป็นผลมาจากการระงับการส่งออกจากอินเดีย ซึ่งมีปริมาณคิดเป็น 40% ของการค้าข้าวทั่วโลก ประเทศในเอเชียตัดสินใจที่จะจํากัดการส่งออก เนื่องจากฝนมรสุม ที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าว
สําหรับผู้บริโภค การเพิ่มขึ้นของราคาข้าว 2.6% ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามดัชนีเงินเฟ้อกลางปีของบราซิล และ 17.3% ตามดัชนีเงินเฟ้อตลอดทั้งปี ตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปนี้เพิ่มขึ้น 4.3% ในปี 2566 ข้าวคิดเป็น 0.62% ตามดัชนีทั่วไปและ 20.9% ในหมวดอาหาร ในการแลกเปลี่ยนชิคาโกซื้อขายข้าวมีราคาที่ 17.29 ดอลลาร์ต่อร้อยกิโลกรัม ลดลง 4.4% ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยเดือนตุลาคม 0.17%
ในตลาดภายในประเทศจะมีข้าวจนถึงสิ้นปี แต่การไหลของอุปทานไม่สอดคล้องกัน มีข้าวในสต็อก แต่ผู้ผลิตใช้ประโยชน์จากราคาที่สูงและขายในล็อตเล็ก ๆ

รัฐ Rio Grande do Sul ซึ่งคิดเป็น 70% ของการผลิตข้าวของบราซิลกําลังประสบกับความล่าช้า ในการปลูกพืชครั้งต่อไป เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไป ส่วนปารากวัยและอุรุกวัยก็กําลังต่อสู้กับสภาพอากาศ เช่นกัน รัฐ Rio Grande do Sul พบว่า 77% ของพื้นที่สําหรับปี 2566/67 ได้รับการปลูกแล้วจนถึงสัปดาห์ที่แล้ว
คาดการณ์การผลิตรวม 7.5 ล้านตันเพิ่มขึ้น 4.19% เมื่อเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้า อย่างไรก็ดี อาจมีการปรับประมาณการ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปใน Rio Grande do Sul ซึ่งชะลอการปลูก ประเทศคาดว่าจะผลิตได้ 10 ล้านตันตามรายงานของ National Supply Company (Conab) ซึ่งสอดคล้องกับปีที่ผ่านมา

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การที่อาร์เชอร์-แดเนียลส์-มิดแลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกจะนําเข้าข้าวเปลือก 60,000 ตันจากประเทศไทยท่ามกลางช่วงนอกฤดูและราคาข้าวที่ตึงตัวในบราซิลในปีหน้าเพื่อบรรจุหีบห่อจำหน่ายในท้องตลาดบราซิล ถือเป็นโอกาสทางการค้าข้าวของไทยในบราซิล ซึ่งมีแนวโน้มและโอกาสทางการค้าขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคบราซิลรู้จักและนิยมอาหารไทยในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การบริโภคข้าวไทย และผู้บริโภคบราซิลนิยมนำข้าวเหนียวของไทยไปเป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนม อาทิ ขนมโมจิ ที่มีจำหน่ายในตลาดบราซิลด้วย อย่างไรก็ดี ในตลาดบราซิลมีข้าวจากเวียดนามที่มีราคาถูกกว่าข้าวไทย สำหรับข้าวหอมมะลิไทยมีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงถึงผู้มีรายได้สูงที่รู้จักข้าวหอมมะลิของไทย
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ราคาข้าวในบราซิลผันผวนส่งผลผู้นำเข้าบราซิลหันมานําเข้าจากไทย

Login