หน้าแรกTrade insightข้าว > ราคาข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นหลังอินเดียห้ามส่งออก

ราคาข้าวเวียดนามเพิ่มขึ้นหลังอินเดียห้ามส่งออก

เมื่อสัปดาห์ก่อนราคาข้าวในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา หลังจากอินเดียสั่งห้ามส่งออกข้าวขาว

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ราคาข้าวหักร้อยละ 5 ของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 550-575 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554 ในสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ 515-525 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันเท่านั้น

กรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 ราคาส่งออกข้าวของเวียดนามเฉลี่ยอยู่ที่ 539 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผู้ส่งออกคาดว่าราคาข้าวจะสูงขึ้นอีกหลังจากที่อินเดียห้ามส่งออกข้าว

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อินเดียได้ออกคำสั่งห้ามการส่งออกข้าว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การบริโภคในประเทศเพียงพอและราคาที่เหมาะสม การห้ามผลักดันราคาข้าวให้อยู่ที่ 445-450 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ในช่วง 5 ปีครึ่งที่ผ่านมา สาเหตุที่ราคาข้าวส่งออกสูงขึ้นเนื่องมาจากผู้ค้าจำนวนมากซื้อข้าวจากประเทศอื่นหลังจากที่อินเดียห้ามส่งออกข้าว

ปัจจุบัน จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียกำลังเพิ่มการนำเข้าข้าวจากเวียดนามเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าระหว่างประเทศจำนวนมากเชื่อว่าราคาข้าวสำหรับการส่งออกในเอเชีย โดยเฉพาะจากไทยและเวียดนามสามารถเพิ่มขึ้นสูงถึง 600 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน หรืออาจถึง 700 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตันสำหรับข้าวคุณภาพสูง

สมาคมอาหารเวียดนามระบุว่า ราคาข้าวในตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ได้แก่ ราคาข้าวหักร้อยละ 5 อยู่ที่ 12,500 ด่ง (0.53 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อกก. ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12,304 ด่ง ต่อกก. เพิ่มขึ้น 754 ด่ง ต่อกก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามกล่าวว่า อินเดียจะยังคงห้ามการส่งออกการสกัดรำข้าวแบบไร้น้ำมัน มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคมถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 หลังจากมีคำสั่งห้ามการส่งออกข้าวขาว มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

สำนักงานการค้าเวียดนามในอินเดียระบุว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นผลจากราคานมและผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในอินเดีย การสกัดรำข้าวแบบไม่ใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารปศุสัตว์ สัตว์ปีก และปลา ผู้ประกอบการเวียดนามนำเข้ารำข้าวสกัดจากน้ำมันของอินเดียในปริมาณมากสำหรับการแปรรูปอาหารสัตว์ เนื่องจากมีราคาถูกกว่ารำข้าวเวียดนาม

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 อินเดียส่งออกรำข้าวสกัดน้ำมัน 288,000 ตัน ลดลงร้อยละ 21.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ส่งออกจากอินเดียไปยังเวียดนามประมาณ 155,900 ตัน คิดเป็นร้อยละ 54.13 ของการส่งออกทั้งหมดของอินเดีย

สำนักงานการค้าเวียดนามประจำอินเดียกล่าวว่า คำสั่งห้ามส่งออกรำข้าวของอินเดียมีผลบังคับใช้ทันที และจะกระทบต่อสัญญาส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ เวียดนามนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวนมากจากอินเดีย ดังนั้นผู้นำเข้าเวียดนามอาจเผชิญความเสี่ยงมากมาย บริษัทเวียดนามจำเป็นต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรในอินเดียอย่างรวดเร็วเพื่อดูสถานะของสินค้าและแก้ไขปัญหาตามสัญญาที่ลงนาม

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายังรายงานด้วยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามนำเข้าข้าวจากอินเดียรวม 367,500 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศนำเข้าข้าวจากอินเดีย

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

จากคำสั่งที่อิเดียห้ามการส่งออกข้าวทำให้เกิดการขึ้นราคาอาหารทั่วโลก โดยส่งผลถึงราคาข้าวที่เวียดนามเช่นเดียวกันสร้างโอกาสที่สำคัญให้กับเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก เช่นเดียวกับอินเดียและไทย ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามนำเข้าข้าวจากอินเดีย 367,500 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศที่นำเข้าข้าวจากอินเดียในช่วงดังกล่าว ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การส่งออกข้าวของเวียดนามมีมูลค่ารวมกว่า 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 มีมูลค่า 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน เป้าหมายการส่งออกข้าวของเวียดนามที่ 7.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 สามารถบรรลุได้อย่างรวดเร็ว ความต้องการข้าวเวียดนามในตลาดโลกอาจมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายควบคุม การส่งออกข้าวของอินเดีย ผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมข้าวเวียดนาม จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงของปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเวียดนามจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 3 อันดับแรกของโลกแต่เวียดนามต้องนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตันต่อปีจากอินเดียเพื่อแปรรูป การห้ามส่งออกของอินเดียจะทำให้อุปทานในตลาดเวียดนามตึงเครียด ซึ่งจะผลักดันราคาให้สูงขึ้นและข้าวหอมหลายชนิดราคาอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งการรับประกันความมั่นคงด้านอาหารและความต้องการบริโภคภายในประเทศยังคงมีความสำคัญสูงสุด

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login