หน้าแรกTrade insightอุตสาหกรรมอื่นๆ > รัสเซียเตรียมร่างกฎระเบียบสนับสนุนการวางจำหน่ายสารเคมีในครัวเรือนที่ผลิตโดยบริษัทรัสเซีย

รัสเซียเตรียมร่างกฎระเบียบสนับสนุนการวางจำหน่ายสารเคมีในครัวเรือนที่ผลิตโดยบริษัทรัสเซีย

ปัจจุบันสินค้าประเภทสารเคมีในครัวเรือนที่วางจำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านค้าต่างๆ ในรัสเซียส่วนใหญ่เป็นสินค้าแบรนด์ต่างประเทศมากกว่าสินค้าแบนรด์รัสเซีย ซึ่งล่าสุด กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเปิดเผยว่า สินค้าประเภทสารเคมีในครัวเรือนที่ผลิตในประเทศโดยบริษัทรัสเซียอาจเป็นสินค้าชนิดแรกที่จะได้รับการจัดสรรโควตาให้วางบนชั้นสินค้าในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านค้าปลีกต่างๆ โดยในชั้นนี้ ได้มีการเสนอร่างกฎระเบียบกำหนดให้เครือข่ายร้านค้าปลีกต้องจัดสรรพื้นที่ชั้นวางสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศโดยบริษัทรัสเซียต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

ในชั้นนี้ ร่างกฎระเบียบดังกล่าวจะบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยบริษัทรัสเซียแต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโรงงานของแบรนด์ต่างประเทศที่แปรสภาพเป็นโรงงานท้องถิ่นในรัสเซีย โดยขนาดของโควตาสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์จะถูกกำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของการริเริ่มร่างกฎระเบียบดังกล่าว คือ ต้องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยไม่ได้ประสงค์ที่จะนำผลิตภัณฑ์ต่างชาติออกจากชั้นวางสินค้าแต่อย่างใด  สิ่งสำคัญคือการให้การสนับสนุนสูงสุดแก่ผู้ผลิตและผู้ขายในประเทศ โดยเครือข่ายร้านค้าปลีกมีโอกาสที่ดีที่จะมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย ทั้งนี้ ไม่มีใครตั้งใจละเมิดหรือขับไล่บริษัทต่างชาติ บริษัทต่างชาติยังคงดำเนินกิจกรรมทางการค้าได้ภายใต้เงื่อนไขที่ค่อนข้างยุติธรรม นอกจากนี้ เครือข่ายร้านค้าปลีกเองก็มีโอกาสที่จะนำแบรนด์ของตนเองขึ้นชั้นวางสินค้าได้ด้วย

ในเบื้องต้น นักวิเคราะห์บางส่วนเห็นว่า  ผลที่ตามมาจากการที่จะมีกฎระเบียบดังกล่าวยังคงยากที่จะประเมิน เพราะในชั้นนี้ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสารเคมีในครัวเรือนของรัสเซีย (ที่ไม่รวมโรงงานของบริษัทต่างประเทศที่แปรสภาพเป็นโรงงานท้องถิ่น)  ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การริเริ่มร่างกฎระเบียบดังกล่าวอาจจะไม่ได้สนับสนุนผู้ผลิตรัสเซียเพราะการรับประกันโควตาการวางผลิตภัณฑ์บนชั้นวางสินค้าไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคจะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้ผลิตในประเทศจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ต้องการและได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ ตลอดจนจะสามารถแข่งขันด้านราคา คุณภาพ และพารามิเตอร์อื่น ๆ กับผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างประเทศได้หรือไม่ ซึ่งถ้าแข่งขันไม่ได้ ก็อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ ติดค้างอยู่บนขั้นวางสินค้า ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์จะสูญเสียมูลค่า และชื่อเสียงก็อาจจะเสียหายไปด้วยก็ได้ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า รัฐบาลยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอื่นๆ ที่สามารถใช้สนับสนุนธุรกิจในประเทศได้ เช่น อุดหนุนการผลิต ช่วยซื้ออุปกรณ์ และอื่นๆ เป็นต้น

การที่รัสเซียริเริ่มเสนอร่างกฎระเบียบการจัดสรรโควตาสินค้าสารเคมีในครัวเรือนสำหรับวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ต และร้านค้าต่างๆ สะท้อนให้เห็นการดำเนินนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการค้าแบบพึ่งพาตนเองที่มากขึ้นของรัสเซีย ซึ่งการที่รัสเซียพยายามหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าสารเคมีในครัวเรือนแบรนด์ตะวันตก โดยตนเองยังคงอยู่ในระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าสารเคมีในครัวเรือนภายในประเทศ ในช่วงเวลานี้ ผู้ประกอบการไทยจึงยังคงมีโอกาสในการส่งออกสินค้าประเภทสารเคมีในครัวเรือนเข้ามาจำหน่ายในประเทศรัสเซียได้

ที่มา:

–  Domestic household chemicals will be given more space on the shelf  (https://iz.ru/1521158/2023-05-31/otechestvennoi-bytovoi-khimii-dadut-bolshe-mesta-na-polke)

– Means of action: for household chemicals from the Russian Federation they will “clear” a place on the shelf; Why did the Ministry of Industry and Trade choose this category of goods as a priority (https://iz.ru/1520901/evgeniia-pertceva/sredstvennye-deistviia-dlia-bytovoi-khimii-iz-rf-raschistiat-mesto-na-polke)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login