หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > รัสเซียขยายเวลาการห้ามส่งออกข้าว (Rice) และธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รัสเซียขยายเวลาการห้ามส่งออกข้าว (Rice) และธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียได้มีมติ Resolution  of December 29, 2023 No. 2377 ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี มิคาอิล มิชูสติน (Prime Minister Mikhail Mishustin) แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ขยายเวลาการห้ามส่งออกข้าว  (Rice) และธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567  ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งการตัดสินใจขยายเวลาการห้ามส่งออกข้าวและธัญพืชจากข้าวนี้มีขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดภายในประเทศ อย่างไรก็ดี การห้ามส่งออกข้าว (Rice) และธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals) ดังกล่าวมีข้อยกเว้น โดยจะไม่นำไปใช้กับประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย  (The Eurasian Economic Union: EAEU) ได้แก่ เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และอาร์เมเนีย และไม่นำไปใช้กับอับคาเซีย (Abkhazia) และเซาท์ออสซีเชีย (South Ossetia) นอกจากนี้ เว็บไซต์รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียยังระบุด้วยว่า ข้าว (Rice) และ ธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals) จะยังคงสามารถส่งไปต่างประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม หรือขนส่งถ่ายลำเรือผ่านแดนระหว่างประเทศ (international transit shipment) ได้

 

นอกจากนี้ ยังมีมติ (Resolution) อีกฉบับหนึ่ง คือ Resolution of December 29, 2023 No. 2378 ซึ่งรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียได้กำหนดโควต้าปลอดภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม  2567 สำหรับการส่งออก ข้าวสาลี (wheat & meslin) ข้าวบาร์เลย์ (barley) ข้าวโพด (corn) น้ำมันดอกทานตะวัน (sunflower oil) และกากทานตะวัน (sunflower meal) จากสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์ (Donetsk People’s Republic) และสาธารณรัฐประชาชนลูกันสค์ (Lugansk People’s Republic) รวมไปถึง ภูมิภาคซาโปโรเชีย (Zaporozhye) และภูมิภาคเคอร์ซอน (Kherson) ไปยังประเทศต่างๆ นอกประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) โดยโควต้าสำหรับการส่งออกข้าวสาลี (wheat & meslin) ข้าวบาร์เลย์ (barley) และข้าวโพด (corn) รวมกันอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน โควต้าสำหรับการส่งออกน้ำมันดอกทานตะวันอยู่ที่ 106.5 พันตัน (sunflower oil) และโควต้าสำหรับการส่งออกกากทานตะวัน (sunflower meal) อยู่ที่ 140.9 พันตัน

 

นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียยังได้มีมติลงวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ฉบับที่ 2283 (แก้ไขมติของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียลงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ฉบับที่ 2595) อนุมัติโควต้าการส่งออกข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด และข้าวไรย์ ไปนอกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) จำนวน 24 ล้านตัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 อีกด้วย

 

การขยายเวลาห้ามการส่งออกข้าว  (Rice) และธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals) ของสหพันธรัฐรัสเซียตามมติ Resolutions of December 29, 2023 No. 2377 ดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะเป็นการรักษาเสถียรภาพตลาดภายในประเทศแล้ว อาจยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงสหพันธรัฐรัสเซียให้ความสำคัญ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาแม้สหพันธรัฐรัสเซียจะยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนข้าว  (Rice) และ ธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals)  อย่างไรก็ดี ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และปัจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสามารถในการผลิตข้าวของสหพันธรัฐรัสเซีย และความต้องการข้าวภายในประเทศ ในชั้นนี้ จึงยังคงต้องจับตามมองต่อไปว่า สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายเรื่องข้าว  (Rice) และธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals) ของสหพันธรัฐรัสเซียในอนาคตหรือไม่ อย่างไร ต่อไป

 

ที่มา:

– The Russian government has extended the ban on rice exports until June 30, 2024 (https://iz.ru/1628524/2023-12-30/pravitelstvo-rf-prodlilo-zapret-na-vyvoz-risa-do-30-iiunia-2024-goda)

– The government approved a quota for grain exports in 2024 in the amount of 24 million tons (https://iz.ru/1626813/2023-12-26/pravitelstvo-utverdilo-kvotu-na-eksport-zerna-v-2024-godu-v-razmere-24-mln-t)

– Decree of the Government of the Russian Federation dated December 23, 2023 No. 2283 “On amendments to Decree of the Government of the Russian Federation dated December 31, 2021 No. 2595” (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202312260088)

– The government extended the temporary ban on the export of rice and rice cereals and approved quotas for duty-free export of grains, sunflower oil and meal from new regions in 2024 (http://government.ru/news/50583/)

– Resolution of December 29, 2023 No. 2377 (http://static.government.ru/media/files/Tfl6aOg2nRfjwqq11U4TqFaqqElg5b8v.pdf)

– Resolution of December 29, 2023 No. 2378 (http://static.government.ru/media/files/4AmKLFFueABEMyEiJp3GmI0dAnAaitkJ.pdf)

อ่านข่าวฉบับเต็ม : รัสเซียขยายเวลาการห้ามส่งออกข้าว (Rice) และธัญพืชจากข้าว (Rice Cereals) จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

Login