หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ลาว เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การลงทุนและพิธีลงนามความร่วมมือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ลาว เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์การลงทุนและพิธีลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2566 ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมประชาสัมพันธ์การลงทุนและพิธีลงนามความร่วมมือในนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ อาซี-โปแตซ สากล แขวงคำม่วน สปป.ลาว การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่นครกว่างโจว ประเทศจีน ซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว และการนำแขวงคำม่วน เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ โดยในที่ประชุมมีนายมะไลทอง กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า นายวันชัย พองสะหวัน เจ้าแขวงคำม่วน นาย Guo Baichun ประธานบริษัทเอเชีย-โปแตซ สากล จำกัด พร้อมกลุ่มผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมหารือด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมในสปป.ลาว

การประชุมครั้งนี้เป็นการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครั้งแรกที่รัฐบาลสปป.ลาว จัดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งต่างจากการประชุมประชาสัมพันธ์การลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลลาวจัดขึ้นในครั้งก่อน ที่ประชุมได้มีการลงนาม 10 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ คลอร์-อัลคาไล (Chlor–alkali) โครงการแปรรูปโบรมีน แบตเตอรี่กระแสวาเนเดียม/ซิงค์-โบรมีน (Vanadium/zinc-bromine) และโครงการอุตสาหกรรมที่โดดเด่นได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยา และการผลิตอัจฉริยะ ซึ่งคาดว่าเมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จมูลค่าผลผลิตจะสูงถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นาย Guo Baichun กล่าวว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่สปป.ลาว กำลังเผชิญในปัจจุบันเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้น การพัฒนาเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุด เพียงแต่ต้องรักษานโยบายการเปิดประตูสู่ภายนอก ซึ่งข้อได้เปรียบของสปป.ลาว จะดึงดูดการลงทุนนับวันยิ่งเพิ่มขึ้น บริษัทเอเชีย-โปแตซสากล ยินดีให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายมะไลทอง กมมะสิด กล่าวว่า เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจในสปป.ลาว ต้องทำการพัฒนาเศรษฐกิจและทำให้เศรษฐกิจมีการแข่งขัน ข้าพเจ้าสนับสนุนแนวความคิดที่ว่า ไม่มีเกษตรกรรม ไม่มีเสถียรภาพ ไม่มีอุตสาหกรรม ไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีการค้า ไม่มีความเจริญ จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เป็นเสาหลักในการพัฒนา ส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปทดแทนการนำเข้าและสร้างรายรับจากเงินตราโดยการส่งออก รัฐบาลจะสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนเปิดกว้างและรอบด้าน เพื่อดึงดูดวิสาหกิจจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้นและสนับสนุนให้การพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจลาวให้มีความเข้มแข็ง

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยังกล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกจะตกอยู่ในสภาวะถดถอย แต่อัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจของสปป.ลาว ยังอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ภายใต้ข้อริเริ่ม one belt one road และกรอบการร่วมมือ แม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง โดยผู้นำของทั้งสองประเทศมีความร่วมมือร่วมกันรอบด้าน ให้การสนับสนุนนักลงทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ต่างๆ เช่น บ่อแร่ อุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว การขนส่ง และอื่นๆ หวังว่าหากผ่านเวทีนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเอเชีย-โปแตซ สากลนี้ไปแล้ว จะสามารถดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้น

นายวันชัย พองสะหวัน เจ้าแขวงคำม่วน ได้แนะนำสิ่งที่เป็นศักยภาพของแขวง ได้แก่ พลังงาน-บ่อแร่ การเกษตรและป่าไม้ และการบริการท่องเที่ยว โดยทางแขวงมุ่งเน้นให้ 3 ด้านโดยยึดเอานิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนอัจฉริยะเอเซีย-โปแตซ สากล เป็นศูนย์กลางการพัฒนา ปรับปรุงการเชื่อมโยงกับบริษัทที่มีคุณภาพจากจีน บนพื้นฐานการเคารพข้อกฎหมายและระเบียบของสปป.ลาว ส่งเสริมการลงทุนที่อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และยุติธรรม สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ สร้างต้นแบบการร่วมมือเศรษฐกิจ ลาว-จีน

นิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนอัจฉริยะเอเชีย-โปแตซ สากล แยกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมฝุ่นโปแตซ เขตอุตสาหกรรมอะโปแตซ และเขตตัวเมืองเอเชีย-โปแตซ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 2,000 เฮกตาร์ คาดว่าการลงทุนทั้งหมดจะบรรลุถึง 4.31 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันยังอยู่ในระยะส่งเสริมและดึงดูดการลงทุน คาดว่าสิ้นปี 2026 จะสำเร็จด้านการก่อสร้างโครงการระยะกลาง ซึ่งรวมมีการก่อสร้างเขตอุตสาหกรรมเคมีเกลือ ที่เกี่ยวข้องกับขนาดโครงการฝุ่นโปแตซ 5 ล้านตัน โครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในสิ้นปี 2028

 เว็บไซต์ข่าว https://laoedaily.com.la/2023/07/17/124638/

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login