หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงเดินหน้าส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงเดินหน้าส่งเสริมการเลี้ยงกุ้ง

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20230222133842_1_file.pdf

Login