หน้าแรกTrade insight > รัฐบาลลัตเวียหารือปิดซูเปอร์มาร์เก็ตวันอาทิตย์

รัฐบาลลัตเวียหารือปิดซูเปอร์มาร์เก็ตวันอาทิตย์

Ministry of Agriculture ของลัตเวียเตรียมยื่นเสนอมาตรการปิดร้านค้าปลีกเฉพาะ supermarket และ discount store ในวันอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรในลัตเวียที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่และเครือข่ายค้าปลีกรายใหญ่ปรับลดราคาสินค้าเพื่อแข่งขันในช่วงวันธรรมดา และเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกรายย่อยสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเช่นกัน

ภาวะเงินเฟ้อในกลุ่มประเทศบอลติกส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและบริการมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตลาดสินค้าอาหารของลัตเวียถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติก โดย Ministry of Agriculture ระบุว่าในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 สินค้าอาหารในลัตเวียมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นกว่า 100% ถึง 300% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อคิดเห็นของสคต.
1. โปแลนด์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการใช้มาตรการ Sunday trade ban ซึ่งเป็นการปิดให้บริการการค้าปลีกทุกประเภท ซึ่งเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างได้มีโอกาสใช้เวลาในช่วงวันอาทิตย์พักผ่อนอยู่กับครอบครัวและดำเนินกิจกรรมทางศาสนา อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการค้าปลีกที่ได้รับผลกระทบได้รวมตัวกันเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนมาตรการดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น จนในปี 2561 จึงมีการประกาศใช้มาตรการที่ปรับแก้ไขใหม่โดยปรับเพิ่มข้อยกเว้นมากกว่า 30 เงื่อนไข อาทิ เช่น ยกเว้นให้ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านอาหาร ร้านขายยา และร้านค้าปลีกขนาดย่อยที่ดำเนินการโดยเจ้าของกิจการและครอบครัว สามารถเปิดให้บริการได้ในวันอาทิตย์ เป็นต้น

2. การเสนอปิดให้บริการร้านค้าปลีกในรูปแบบ supermarket และ discount store ในวันอาทิตย์ ของรัฐบาลลัตเวีย ยังคงต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนการประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะมีหลายฝ่ายแสดงความไม่เห็นด้วย และอาจจะก่อให้เกิดข้อโต้แย้งทั้งภายในรัฐสภา และจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากราคาสินค้าอาหารที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถใช้มาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการด้านภาษี มาตรการด้านการเงินและการประกันสังคมมาปรับใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องปิด supermarket และ discount store แต่อย่างไร

Latvian Public Broadcasting

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login