หน้าแรกTrade insight > รัฐบาลฟิลิปปินส์ทุ่มงบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคมินดาเนากว่า 1.2 ล้านล้านเปโซ

รัฐบาลฟิลิปปินส์ทุ่มงบโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคมินดาเนากว่า 1.2 ล้านล้านเปโซ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login