หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > รัฐบาลกัมพูชาเปิดสนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์แห่งใหม่

รัฐบาลกัมพูชาเปิดสนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์แห่งใหม่

  • รัฐบาลกัมพูชาเปิดสนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ด้วยเงินลงทุน 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยรัฐบาลจีนเป็นผู้ลงทุน ตามนโยบายมิตรภาพและความร่วมมือกัมพูชา-จีน ภายใต้ความคิดริเริ่มของผู้นำกัมพูชาและรัฐบาลจีน
  • H.E. Mr. Vongsey Visoth รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 การเปิดและทดสอบเที่ยวบินเชิงพาณิชย์แห่งแรกไปยังสนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์แห่งใหม่เป็นจุดเปลี่ยนของกัมพูชาในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ประวัติศาสตร์ โดยเป็นสนามบินที่ได้มาตรฐานสากลในประเทศกัมพูชาในอาณาเขตของเสียมราฐอังกอร์ ในวันประวัติศาสตร์นี้ ทำให้มิตรภาพของทั้งสองประเทศ ระหว่างกัมพูชาและจีน แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น
  • สนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์แห่งใหม่ เป็นจุดเปลี่ยนหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว และการต้อนรับเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เที่ยวแรกไปยังสนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์ โดยได้ต้อนรับผู้โดยสารจากประเทศไทย จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่นำผู้โดยสารกลุ่มแรกที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย มาถึงสนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราฐอังกอร์ ยังส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรม สำหรับชาวกัมพูชา และเป็นความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลจีน อีกด้วย
  • H.E. Mr. Mao Havannal รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบสำนักงานการบินพลเรือนของกัมพูชากล่าวว่า
    การก่อสร้างสนามบินนานาชาติเสียมราฐอังกอร์แห่งใหม่ ไม่เพียงคำนึงถึงความต้องการในปัจจุบันเท่านั้น แต่เป็นวิสัยทัศน์ในระยะยาว มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถให้บริการได้ทุกเที่ยวบิน ตั้งแต่เครื่องบินขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องบินขนาดใหญ่ เช่น Airbus 350 หรือ Boeing 787 และ รองรับเที่ยวบินในภูมิภาคและเที่ยวบินระยะไกลด้วย

  ข้อมูลที่น่าสนใจจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา

สนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์แห่งใหม่ จะรองรับผู้โดยสารทางอากาศได้ 7 ล้านคน ในปี 2567 และ 12 ล้านคน ในปี 2583 รวมทั้ง มีแผนรับเที่ยวบินจำนวน 65,000 เที่ยว ในปี 2567 โดยจะมีพิธีเปิดสนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์แห่งใหม่ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยนายฮุน
มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และมีผู้นำจีน

 โอกาส/ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชาถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเสียมราฐ สนามบินนานาชาติเสียมราฐ อังกอร์แห่งใหม่ จะช่วยให้การเดินทางระหว่าง
ผู้ประกอบธุรกิจไทยและผู้ประกอบธุรกิจกัมพูชาสะดวกมากขึ้นในการเดินทาง และเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญต่อการขยายตัวต่อเศรษฐกิจของกัมพูชา รวมทั้งยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกัมพูชา

———————————————-

Phnom Penh Posts

 ตุลาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login