หน้าแรกTrade insight > รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมว.พาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

logomain

วันนี้ (7 ส.ค. 63) ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร หมู่ที่ 2 ตำบลพ่วงพรหมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯ ที่มีการดำเนินการได้ผลดีเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ซึ่งมีการทดลองทำหมวกป้องกันฝนตกใส่จอกยางพาราและอาชีพเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ของชาวสวนยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนราชการ และเกษตรกรชาวสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ได้พูดคุยพบปะกับเกษตรกร และชี้แจงถึงสถานการณ์การกลไกการตลาดโลก และนโยบายการประกันรายได้ ที่ดำเนินการมาแล้วหนึ่งปี โอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน ที่ลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว 2 เดือนต่อครั้ง รวม 3 งวด และเตรียมนำเรื่องเข้า ครม. ในเร็วนี้ เพื่อต่ออายุนโยบายประกันรายได้ต่อเนื่อง ซึ่งก็จะใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเดิม คือ ยางแผ่นชั้น 3 ประกันรายได้กิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนปาล์มประกันรายได้กิโลกรัมละ 4 บาท นอกจากนั้น จะดำเนินการนำพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เข้าโครงการด้วย เพื่อเป็นหลักประกันให้กับเกษตรกร และยืนยันจะประกันรายได้จนสิ้นสุดอายุการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ รวมถึงแนวทางการช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรมมากที่สุด

          นอกจากนั้น การลงพื้นที่ในวันนี้ยังพบปัญหาในพื้นที่ เรื่องการขอ มอก. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ ของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร ที่ขอไปนานแล้วยังไม่ได้ ทำให้เสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา ซึ่งหากได้ มอก. จะทำให้ขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา เช่นแผ่นปูพื้น เสาหลักกิโลเมตร และอื่น ๆ ให้แก่ส่วนราชการได้มากขึ้น โดยรองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ส่วนอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ นับเรื่องดำเนินการช่วยเหลือสหกรณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างมูลค่าให้กับยางพาราไทย

          รวมถึงการขอทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพารา ที่ติดปัญหาที่ดิน ภ.บ.ท.5 ไม่สามารถขอทุนทำสวนยางพาราได้ เนื่องจากติดปัญหาการทับซ้อนเขาที่ดินระหว่างระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ทำให้ไม่สามารถข้อทุนได้ ซึ่งจะได้หารือเพื่อหาแนวทางและความเป็นไปได้ในการช่วยเหลืออีกครั้ง

Login