หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > รถไฟความเร็วสูงสายฮังการี – เซอร์เบียเปิดตัวอย่างเป็นทางการ จุดเริ่มต้นเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้าสู่ยุโรป

รถไฟความเร็วสูงสายฮังการี – เซอร์เบียเปิดตัวอย่างเป็นทางการ จุดเริ่มต้นเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้าสู่ยุโรป

(แหล่งที่มา :https://mp.weixin.qq.com/s/X090i55PP5eFY3KvZlaYFg ปรับโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  นครเฉิงตู)

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 รถไฟความเร็วสูงสายฮังการี – เซอร์เบียที่พัฒนาโดยจีน ได้เปิดตัวที่สถานีรถไฟซีมุนในกรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนได้เข้าสู่ยุโรป ที่แสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์การขนส่งทางรางระดับไฮเอนด์ของจีนได้สร้างความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการส่งออกไปสู่โลกภายนอก

 

หลังจากการแตกแยกของอดีตยูโกสลาเวีย เซอร์เบียต้องเผชิญกับสถานการณ์การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นเวลา 10 ปี สงครามบอสเนียและสงครามคอซอวอเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งทำให้โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สำคัญของประเทศถูกทำลายตามไปด้วย เศรษฐกิจของเซอร์เบียไม่เพียงแค่ถดถอยมาเกือบ 30 ปี แต่ยังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อฮังการีในเซอร์เบียมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าร้อยปี เนื่องจากอุปกรณ์และระบบสายไฟเสื่อมสภาพ ทำให้ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟอยู่ที่เพียง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้น ความต้องการรถไฟความเร็วสูงของเซอร์เบียนับเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน แต่ด้วยสถานการณ์ประเทศของเซอร์เบีย ทำให้เซอร์เบียไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมแซมหรือก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่

 

ในปี 2556 เซอร์เบียตัดสินใจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านฮังการีในการเชิญผู้ประมูลจากต่างประเทศ เพื่อก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง ตั้งแต่แรกเริ่ม เซอร์เบียวางแผนที่จะเชิญผู้ประมูลจากประเทศยุโรปเป็นอันดับแรก ซึ่งไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของเซอร์เบียอีกด้วย ดังนั้น เซอร์เบียจึงประสงค์เชิญฝรั่งเศสก่อน หลังจากการตรวจสอบสภาพทางรถไฟ ฝรั่งเศสพบว่าทางรถไฟเดิมเก่าเกินไป แม้ว่าดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสร็จสิ้นแล้ว แต่ความเร็วสูงสุดของรถไฟที่สามารถทำให้ได้เพียงอยู่ที่ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่ฝรั่งเศสเสนอมาก็ยังอยู่ไกลเกินความสามารถของเซอร์เบียที่จะจ่ายได้ หลังจากนั้น เซอร์เบียพยายามค้นหาผู้ประมูลจากประเทศในสหภาพยุโรปหลายประเทศ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ หลังจากการพิจารณาแล้ว เซอร์เบียก็หันมาขอความร่วมมือจากประเทศจีน ซึ่งฝ่ายจีนได้ตอบรับงาน โดยไม่เพียงแต่สามารถตอบสนองความต้องการของเซอร์เบียในการเพิ่มความเร็วรถไฟเป็น 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังมีเสนอราคาต่ำกว่าประเทศยุโรปอีกด้วย

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 จีน ฮังการี และเซอร์เบียได้ประกาศร่วมกันในการก่อสร้างสายรถไฟฮังการี-เซอร์เบียที่เชื่อมระหว่างกรุงเบลเกรด เมืองหลวงของเซอร์เบีย และกรุงบูดาเปสต์ เมืองหลวงของฮังการี โดยประเทศจีนมีหน้าที่ในการก่อสร้างทางรถไฟและการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า โดยในเดือนธันวาคม 2557 จีน ฮังการี และเซอร์เบียได้ลงนามใน “บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการรถไฟฮังการี – เซอร์เบีย” ทั้งนี้ รถไฟสายฮังการี – เซอร์เบีย มีระยะทาง 341.7 กิโลเมตร โดยทางรถไฟในส่วนของเซอร์เบียมีระยะทาง 183.1 กิโลเมตร และในส่วนของฮังการีมีระยะทาง 158.6 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุดที่ออกแบบไว้ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าทางรถไฟในส่วนของเซอร์เบียจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2568

 

ในเดือนธันวาคม 2558 ประเทศในสหภาพยุโรปเสนอให้ฝ่ายจีนจำเป็นต้องสร้างทางรถไฟสายนี้ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป รวมถึงปัญหาด้านเงินทุนของฮังการีและเซอร์เบีย เป็นผลให้โครงการทางรถไฟในส่วนของเซอร์เบีย ซึ่งเดิมวางแผนจะเริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2558 และแล้วเสร็จในปี 2560 จึงเริ่มการก่อสร้างได้จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ในขณะเดียวกัน ทางรถไฟในส่วนของฮังการีได้เริ่มก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยฝ่ายจีนรับผิดชอบปริมาณงานการก่อสร้างร้อยละ 50 คาดว่าทั้งสายจะเปิดให้บริการตลอดทั้งสายอย่างเป็นทางการได้ในเดือนกรกฎาคม 2568

 

ทั้งนี้ ทางรถไฟสายเซอร์เบีย – ฮังการีในส่วนของกรุงเบลเกรด – โนวีซาด เริ่มเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางระหว่างเบลเกรดและโนวีซาด จาก 90 นาทีเหลือเพียงประมาณ 30 นาที โดยราคาตั๋วเพียง 300 ดินาร์เซอร์เบีย (หรือเท่ากับประมาณ 100.98 บาท) นับตั้งแต่เปิดให้บริการมากกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา สายนี้ได้บรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 5.9 ล้านคน

(แหล่งที่มา : https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0KAU6VBL.html)

 

ข้อเสนอแนะ สคต. ณ นครเฉิงตู

รถไฟสายฮังการี – เซอร์เบียเป็นโครงการความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างจีนกับประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกภายใต้กรอบ “ความริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งได้เพิ่มแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของฮังการีและเซอร์เบีย ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้าสู่ยุโรปยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของจีนในด้านการก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจีนในตลาดต่างประเทศอีกด้วย

 

ในอนาคต รถไฟฮังการี – เซอร์เบียจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีน ฮังการี และเซอร์เบีย การเสริมสร้างการเชื่อมต่อในภูมิภาคยุโรป รวมทั้งผลักดันร่วมกันให้โครงการการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

————————————————–

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

 มิถุนายน 2567

แหล่งข้อมูล : 

https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/0O3QVC9L.html

https://mp.weixin.qq.com/s/X090i55PP5eFY3KvZlaYFg

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798672739899786251&wfr=spider&for=pc

อ่านข่าวฉบับเต็ม : รถไฟความเร็วสูงสายฮังการี – เซอร์เบียเปิดตัวอย่างเป็นทางการ จุดเริ่มต้นเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนเข้าสู่ยุโรป

Login