หน้าแรกTrade insight > ยอดขายสินค้าออนไลน์ในสเปนขยายตัวเพิ่มขึ้น 11%

ยอดขายสินค้าออนไลน์ในสเปนขยายตัวเพิ่มขึ้น 11%

Salesforce  ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการซอฟแวร์ผ่านอินเตอร์เน็ต (cloud-based software company)  ได้เปิดเผยผลการศึกษาดัชนีการชอปปิง (Shopping Index) ในไตรมาส 2 ของปี 2566 จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของประชากรโลกโดยใช้ข้อมูลจากลูกค้ามากกว่า 1.5 พันล้านรายทั่วโลก

ผลการศึกษา พบว่า มีการเติบโตของยอดขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น 11% ในสเปนและเบลเยียมในไตรมาส 2 ของปี 2566  (เทียบกับ 7% ในช่วงไตรมาสแรก)  ทำให้เป็นผู้นำในกลุ่มยุโรปที่อยู่ในการศึกษานี้   และในกรณีของสเปน  อัตราการขยายตัวของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ของการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นเท่ากับของโลกที่ 3% และปริมาณคำสั่งซื้อขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับโลกที่ลดลง 6%

ผลการศึกษา ยังแสดงว่า กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์คือการแจ้งการลดราคาสินค้าผ่านทาง e-mail ก่อนหน้า ทำให้อัตราลดราคาสินค้าในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนและเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปี 2564

รองเท้าและกระเป๋าเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการเติบโตของยอดขายออนไลน์มากที่สุด  ส่วนของเล่น อาหารและเครื่องดื่ม เป็นกลุ่มที่เติบโตน้อยที่สุด ในแง่ช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์ปรากฎว่า จำนวนผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนผู้ซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือยังคงเติบโตรวดเร็วอย่างต่อเนื่องคิดเป็น 75% ของจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์และ 64% ของคำสั่งซื้อของโลก เทียบกับ 77% และ 62% ในกรณีของสเปน ตามลำดับ   โดย “Search” เป็นคำสั่งที่ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าในการค้นหาสินค้าที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยในการตัดสินใจสั่งซื้อของสเปนราว 19% และ 16% ของโลก

Mr.Enrique Mazón, Vice President of Commerce Cloud at Salesforce Iberia กล่าวว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของการขายสินค้าออนไลน์ในสเปนแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อาจเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า ทำให้การลดราคาสินค้าลงจะช่วยปกป้องส่วนต่างของผลตอบแทน (margin) และเพิ่มยอดสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์   การเริ่มใช้  Commerce GPT ช่วยให้บริษัทใช้ Generative AI ทั้งในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของทีมงานและเสนอประสบการณ์ส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ การส่งเสริมการขายและเนื้อหาแก่ลูกค้า

ความเห็นของ สคต.

ผู้บริโภคชาวสเปนโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวนิยมการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์อย่างกว้างขวาง การใช้ช่องทางสื่อสารการขายสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น e-mail  สื่อโซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Instagram) และการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือไปยังลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่และรายการสินค้าที่ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกระตุ้นและดึงดูดความสนใจแก่ผู้บริโภค สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและความภักดีของผู้ซื้อ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการรอคอยของลูกค้าในเทศกาลชอปปิง เช่น Prime day, Back to School, Black Friday, Christmas เท่านั้น

————————-

 www.spaintoday.new

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  7-13 สิงหาคม 2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login