หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > มูลค่านำเข้า-ส่งออกสินค้า Cross-border e-commerce หนานหนิงเติบโตอย่างก้าวกระโดด

มูลค่านำเข้า-ส่งออกสินค้า Cross-border e-commerce หนานหนิงเติบโตอย่างก้าวกระโดด

มูลค่านำเข้า-ส่งออกสินค้า Cross-border e-commerce หนานหนิงเติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำนักงานพาณิชย์ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เปิดเผยตัวเลข มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้า Cross-border e-commerce ของเมืองหนานหนิงช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 อยู่ที่ 3,672 ล้านหยวน เติบโต 40.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2563-2565 มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้า Cross-border e-commerce ของเมืองหนานหนิงเติบโต 198% 259% 77.4% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าการเติบโตภาพรวมทั้งประเทศ มูลค่าการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงขับเคลื่อนจากเขตนำร่อง Cross-border e-commerce แบบควบวงจร  (หนานหนิง) จีน  (China (Nanning) comprehensive pilot zones for cross-border  e-commerce  )

เขตนำร่อง Cross-border e-commerce แบบควบวงจร (หนานหนิง) จีนได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนกลางก่อตั้งเมื่อปี 2561 ผ่านการพัฒนาไป 5 ปี การนำเข้าและส่งออกสินค้า Cross-border e-commerce ของเมืองหนานหนิงขยายตัว 20 เท่า มีสัดส่วนการค้าคิดเป็น 80% ของทั้งเขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งส่งเสริมให้เมืองหนานหนิงกลายเป็นเขตอุตสาหกรรม Cross-border e-commerce ที่เปิดสู่อาเซียนและเป็นฐานบ่มเพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการค้าในรูปแบบ Cross-border e-commerce

เขตนำร่อง Cross-border e-commerce ข้ามพรมแดนแบบควบวงจร (หนานหนิง) จีน อาศัยความได้เปรียบทำเลที่ตั้งที่ใกล้กับประเทศอาเซียน และกระชับความร่วมมือกับอาเซียนในการสร้างระบบโลจิสติกส์ทางบก/ทางทะเล/ทางอากาศสำหรับ Cross-border e-commerce โดยมีเมืองหนานหนิงเป็นศูนย์กลาง รวมถึงใช้ความได้เปรียบด้านบุคลากรที่มีความสามารถด้านภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นพื้นฐานในการสร้างฐานบริการ Cross-border e-commerce ที่เปิดสู่ประเทศอาเซียนรูปแบบใหม่ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน เมืองหนานหนิงมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Cross-border e-commerce ที่มีมูลค่านำเข้าและส่งออกสูงกว่า 500 ล้านหยวนจำนวน 14 ราย ในจำนวนนั้น มีบริษัท 7 รายที่มูลค่านำเข้าและส่งออกสูงกว่า 1,000 ล้านหยวน นอกจากนี้ ศูนย์ตรวจสอบและควบคุมสินค้า Cross-border  e-commerce จำนวน 3 แห่ง ความสามารถในการตรวจปล่อยสินค้าของศุลกากรต่อวันสูงถึง 2 ล้านออเดอร์ต่อวัน ในขณะเดียวกัน บริษัท Cross-border e-commerce ของเมืองหนานหนิงได้สร้างคลังเก็บสินค้าในต่างประเทศมีพื้นที่รวม 64,700 ตารางเมตร ซึ่งเป็นการยกระดับบริการ Cross-border e-commerce รวมทั้งยังทางแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee ยังเข้ามาตั้งศูนย์โลจิสติกส์ที่เมืองหนานหนิง โดยเฉพาะ ศูนย์บริการแบบนวัตกรรมเกี่ยวกับ Cross-border e-commerce ในจีนแห่งแรกของ  Lazada  มีผลในการดึงดูดให้บริษัท Cross-border e-commerce  รายใหญ่มาตั้งฐานธุรกิจที่หนานหนิง เช่น บริษัท Laizanbao, บริษัท Xiecheng Logistics เป็นต้น

เมืองหนานหนิง ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบทำเลที่ตั้งเป็นเมืองข้อต่อโลจิสติกส์ “One Belt One Road” สร้างศูนย์ข้อมูล Cross-border e-commerce อาเซียน ศูนย์กระจายสินค้า Cross-border e-commerce อาเซียน และเขตรวบรวมอุตสาหกรรมการผลิต Cross-border e-commerce ที่เปิดสู่อาเซียน เพื่อส่งเสริมให้เมืองหนานหนิงเป็นฐานโลจิสติกส์และศูนย์บริการ Cross-border e-commerce ที่เปิดสู่อาเซียนของจีน

ความเห็นสคต. เมืองหนานหนิงเป็นเมืองเอกของเขตฯ กว่างซีจ้วง ที่ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศจีน และใกล้กับประเทศอาเซียน การขนส่งสินค้าสะดวกและใช้ระยะเวลาสั้น ระยะเวลาขนส่งสินค้าผ่านทางบกจากไทยมาหนานหนิงใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ระยะเวลาขนส่งสินค้าผ่านทางเรือประมาณ 2-3 วัน และระยะเวลาขนส่งสินค้าผ่านทางอากาศ 2 ชั่วโมง ดังนั้น เมืองหนานหนิงเป็นทางเลือกที่ดีในการนำสินค้าไทยมากระจายต่อไปทั่วประเทศจีน เนื่องจากมีระบบโลจิสติกส์ครบวงจร ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสำหรับผู้ประกอบการ ปัจจุบัน สินค้าของไทยที่นำเข้ามาในรูปแบบ Cross-border e-commerce ที่สำคัญประกอบด้วย เครื่องสำอาง สินค้าอาหาร สินค้าสำหรับแม่และเด็ก หมอนยางพารา

 http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-04-21/detail-ihcnrtzv5403324.shtml http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-06-03/detail-ihcpxcnk2996678.shtml สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

 

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login