หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > มูลค่าการค้าของอิสราเอลลดลงในต้นปี2566 แต่ส่งออกผักเพิ่มขึ้น

มูลค่าการค้าของอิสราเอลลดลงในต้นปี2566 แต่ส่งออกผักเพิ่มขึ้น

มูลค่าการค้าของอิสราเอลลดลงในช่วง ธ.ค.65 – ก.พ. 66
สำนักงานสถิติกลางของอิสราเอล (The Central Bureau of Statistics : CBS) เผยแพร่รายงาน การวิเคราะห์การค้าต่างประเทศ รายประเทศของสินค้าโภคภัณฑ์ สรุปในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้
การส่งออกสินค้าไปยังยุโรป ลดลงร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี และลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การส่งออกสินค้าไปยังประเทศในสหภาพยุโรปลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การส่งออกสินค้าไปยังประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การส่งออกสินค้าไปยังจีนลดลงร้อยละ 29.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี และลดลงร้อยละ 2.9 โดยเฉลี่ยต่อเดือน และลดลงร้อยละ 24.1 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 ลดลงร้อยละ 2.3 โดยเฉลี่ยต่อเดือน .
การส่งออกสินค้าไปยังอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2565 เพิ่มขึ้น 1.8 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยต่อเดือน
การส่งออกสินค้าไปยังส่วนอื่นๆ ของโลกลดลงร้อยละ 31.1 เมื่อเทียบรายปีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 3.1 โดยเฉลี่ยต่อเดือน และลดลงร้อยละ 43.5 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลสถิติมูลค่านำเข้าอิสราเอลทั้งหมด ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 การนำเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี ซึ่งเป็นไปตามการลดลงร้อยละ 1.4 ในการคำนวณรายปีเมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าจากประเทศในยุโรปลดลงร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี และลดลงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าจากสหภาพยุโรปยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในการคำนวณประจำปีในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าสินค้าจากประเทศในเอเชียลดลงร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี และลดลงร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าสินค้าจากจีนลดลงร้อยละ 23.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี ลดลงร้อยละ 2.3 โดยเฉลี่ยต่อเดือน และลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าสินค้าจากอเมริกาลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี และลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
การนำเข้าจากส่วนอื่นๆ ของโลกลดลงร้อยละ 38.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันรายปี โดยลดลงร้อยละ 4 โดยเฉลี่ยต่อเดือน และลดลงร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565
ที่มา: C.B.S.
การส่งออกแครอทและมันฝรั่งของอิสราเอลทำลายสถิติ
เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้งในสเปน โปรตุเกส และอิตาลี และทำให้เกิดฤดูหนาวที่ชื้นที่เกษตรกรชาวอิสราเอลชื่นชอบ การส่งออกแครอทและมันฝรั่งจากอิสราเอลทำลายสถิติในปีนี้ นาย Oren Barnea ประธานองค์กรผู้ปลูกผักของอิสราเอลกล่าวว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า “การส่งออกมันฝรั่งเพิ่มขึ้นจาก 140,000 ตันเป็น 200,000 ตัน และราคาสำหรับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 10% ขณะที่การส่งออกแครอทเพิ่มขึ้นจาก 15,000 ตันเป็น 50,000 ตัน และราคาเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว”
รัสเซียเคยเป็นตลาดส่งออกมันฝรั่งและแครอทที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลจนกระทั่งการรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แต่เนื่องจากสงครามทำให้ผลผลิตไม่สามารถไปถึงปลายทางได้ ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียร่วงลงและผู้นำเข้าไม่สามารถชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้
การส่งออกมะเขือเทศจากอิสราเอลก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในปีนี้ และเกษตรกรที่จัดหาตลาดในท้องถิ่นมียอดขายเพิ่มขึ้นหลังจากประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdogan ของตุรกีเลือกที่จะส่งออกผลิตผลของเขาไปยังยุโรป
อุตสาหกรรมผักของอิสราเอลแผ่กระจายไปทั่วประมาณ 550,000 dunams (1 dunams เท่ากับ 1000 ตรม.) และรวมถึงพืชผลที่หลากหลายในพื้นที่เปิดโล่งและภายใต้เงื่อนไขการป้องกันในเรือนกระจกในทุกภูมิภาคของประเทศและในทุกฤดูกาล ซึ่งช่วยให้ผลิตผักได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตามข้อมูลของ กระทรวงเกษตรของอิสราเอล ในปี 2563 ปริมาณการผลิตผักประมาณ 2.3 ล้านตัน สำหรับการบริโภคสดในตลาดภายในประเทศ การแปรรูปทางอุตสาหกรรม และการส่งออก
ที่มา : Ynetnews.com
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากข้อมูลสถิติ สรุปได้ว่ามูลค่าการค้าการนำเข้าส่งออกของอิสราเอลในช่วงเดือนธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ในภาพรวมแนวโน้มไม่ดีนัก มีมูลค่าลดลง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ความรุนแรงไม่สงบในเขตเวสต์แบงค์และฉนวนกาซาที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประท้วงรัฐบาล อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวการส่งออกผักผลไม้สดจำพวกแครอทมันฝรั่งและมะเขือเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก แต่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน น่าจะเป็นตัวเลขภาพรวมเบื้องต้นของครึ่งแรกของปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว ทำให้เห็นว่าเกษตรกรรมบวกกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ก้าวหน้าทำให้ภาคการผลิตสินค้าเกษตรของอิสราเอลมีความแข็งแกร่งสามารถส่งออกสร้างรายได้เข้าประเทศได้จำนวนมาก ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอิสราเอลก็นิยมผักผลไม้ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ อีกทั้งการนำเข้าผักผลไม้สดต้องผ่านมาตรการรับรองความปลอดภัยที่ยุ่งยากทำให้การวางจำหน่ายในตลาดและซุปเปอร์มาเก็ตมีผักผลไม้สดจากต่างประเทศจำนวนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผลิตได้ในประเทศ
——————————————————————————————-
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
23 มิ.ย. 66
Disclaimer :ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด

Login