หน้าแรกTrade insight > มิลเลนเนียม และ Gen Z ฟิลิปปินส์ต้องการทำงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้จำนวนมากขึ้น

มิลเลนเนียม และ Gen Z ฟิลิปปินส์ต้องการทำงานเสริมเพื่อเพิ่มรายได้จำนวนมากขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login