หน้าแรกTrade insightข้าว > มาเลเซียเรียกร้องประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของอาเซียนให้ความสำคัญกับประเทศสมาชิก

มาเลเซียเรียกร้องประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของอาเซียนให้ความสำคัญกับประเทศสมาชิก

ที่มา : สำนักข่าว Bernama

มาเลเซียจะเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของอาเซียนให้ความสำคัญกับการส่งออกอาหารหลักไปยังประเทศสมาชิกในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 45 (AMAF) โดย    นายชาน ฟง ฮิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร กล่าวว่า มาเลเซียจะมีการหยิบยกประเด็นการเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตข้าวในอาเซียนให้ความสำคัญกับการส่งออกอาหารหลักไปยังประเทศสมาชิกในระหว่างการประชุมทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ในการประชุม  ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) ที่กำลังจะเกิดขึ้น

นายชาน กล่าวว่าความยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนหลายล้านคนในอาเซียน เผชิญกับภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทำประมงมากเกินไป แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ไม่ยั่งยืน และการสูญเสียอาหาร ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อความมั่นคงทางอาหารต่อมาเลเซียและอีกหลายประเทศ เป็นหน้าของรัฐบาลที่จะต้องป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความน่าสนใจในการนำเข้าข้าวขาว คือ ไทยและเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมองทางเลือกอื่นๆ จากประเทศใกล้เคียงอีกด้วย

ความคิดเห็น สคต.

มาเลเซียมีความพยายามอย่างยิ่งในการรักษาความมั่นคงทางอาหารในประเทศหลังจากที่รัฐบาลอินเดียมีคำสั่งยกเลิกการส่งออกข้าวขาวเพื่อรักษาปริมาณข้าวในประเทศให้อยู่ในระดับปกติเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวในอินเดียมีปริมาณลดลงอย่างมาก ดังนั้น ประเทศมาเลเซียที่นำเข้าข้าวขาวจากอินเดียเป็นหลักจึงได้รับผลกระทบโดยตรงและจำเป็นจะต้องหาวิธีรับมือกับปริมาณข้าวที่หายไป โดยมาเลเซียมีความสนใจที่จะนำเข้าข้าวจากไทยและเวียดนาม สำนักงานฯ เห็นว่านี้เป็นโอกาสอันดีที่จะส่งออกข้าวมายังประเทศมาเลเซียที่มีความต้องการข้าวจากไทยสูงขึ้น

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login