หน้าแรกTrade insight > มาเลเซียเตรียมพร้อมก้าวสู่ประเทศสังคมสูงวัย

มาเลเซียเตรียมพร้อมก้าวสู่ประเทศสังคมสูงวัย

ที่มา : สำนักข่าว The Star

จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก คาดว่ามาเลเซียจะกลายเป็นประเทศที่สัดส่วนของประชากรจะอยู่ในกลุ่มสูงวัยในปี 2587 โดยในปัจจุบันร้อยละ 14 ของประชากรประกอบด้วยผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

สังคมของมาเลเซียกำลังต่อสู้และปรับตัวให้เข้ากับสังคมสูงวัยที่จะมาถึงในไม่ช้า ซึ่งประชากรสูงอายุในมาเลเซียก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วที่สุดในทศวรรษหน้า เพื่อรับมือกับความท้าทายและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชากรสูงอายุซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมาก

ในปี 2567 รัฐบาลมาเลเซียเตรียมร่างกฎหมายพลเมืองอาวุโสคาดว่าจะถูกนำมาพิจารณาโดยมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องสวัสดิการและสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็สร้างระบบการดูแลและสนับสนุนผู้สูงวัย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญกับสังคมสูงวัยในประเทศที่กำลังจะมาถึง ยิ่งไปกว่านั้น ในงบประมาณปี 2567 ที่เสนอเมื่อเร็วๆ นี้ มีการจัดสรรเงินทั้งหมด 1 พันล้านริงกิต เพื่อบรรเทาปัญหาด้านความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการจ่ายเงินจูงใจจำนวน 1,000 ริงกิตมาเลเซีย ให้กับผู้รับบำนาญของรัฐบาลทุกคน รวมถึงทหารผ่านศึก ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเงินบำนาญก็ตาม อีกทั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน (EPF) รวมถึงโครงการบริหารจัดการเงินบำนาญ (KWAP) ยังมีการเสนอแผนงานที่หลากหลายเพื่อรับประกันว่าผู้สูงอายุจะสามารถเกษียณอย่างมีเกียรติและมีเงินออมเพียงพอต่อการดำรงชีวิต

 

ความคิดเห็น สคต.

มาเลเซียกำลังเข้าสู่ประเทศที่ที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบันร้อยละ 14 ของประชากรประกอบด้วยผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียกำลังเตรียมแผนการรับมือเรื่องดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของมาเลเซียต่อไป อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ เห็นว่าสถานการณ์การก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยของมาเลเซียถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าและบริการมาตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในมาเลเซีย เช่น อาหารเสริม สินค้าเพื่อสุขภาพและการดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายและเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ ที่จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ในปัจจุบัน ผู้สูงอายุในมาเลเซียมีกำลังซื้อที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและระบบเงินบำนาญที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังได้รับเงินปันผลจากการลงทุนอื่นๆ ที่มีการวางแผนมาอย่างมีประสิทธิภาพของกองทุนและรัฐบาลฯ ผู้สูงอายุในมาเลเซียจึงเป็นกลุ่มตลาดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

อ่านข่าวฉบับเต็ม : มาเลเซียเตรียมพร้อมก้าวสู่ประเทศสังคมสูงวัย

Login