หน้าแรกTrade insightข้าว > มาเลเซียคุมการขายปลีกของข้าว

มาเลเซียคุมการขายปลีกของข้าว

ที่มา : สำนักข่าว Bernama

มาเลเซียจะจำกัดการซื้อปลีกและเพิ่มการตรวจสอบการขายข้าวทั่วประเทศเพื่อป้องกันการขายข้าวที่ผลิตในประเทศในราคาของข้าวนำเข้า เนื่องจากผลกระทบจากการควบคุมการส่งออกของอินเดียทำให้ราคาข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการขายปลีกจะถูกจำกัดไว้ที่ 100 กิโลกรัมต่อคน มีผลทันทีจนกว่าความกังวลด้านอุปทานของข้าวในประเทศมาเลเซียจะคลี่คลายลง

นาย โมฮัมหมัด ซาบู รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร แสดงความกังวลในเรื่องของการกักตุนข้าวขาวและการโก่งราคาของข้าวที่เป็นผลมาจากข้อจำกัดในการส่งออกโดยบริษัทขนส่งชั้นนำของอินเดีย กระตุ้นให้ผู้บริโภควิตกกังวลว่าจะมีข้าวขาวไม่เพียงพอต่อการบริโภคและข้าวขาวจะมีราคาสูงขึ้น รัฐบาลต้องดำเนินมาตรการเพื่อรักษาอุปทานและควบคุมต้นทุนอาหารไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งรัฐบาลมาเลเซียเริ่มตรวจสอบผู้ค้าส่งและโรงสีเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ หลังจากมีข้อกล่าวหาว่าข้าวที่ผลิตในประเทศถูกขายในราคาของข้าวที่นำเข้า

 

ความคิดเห็น สคต.

จากรายงานของกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียระบุว่ามีข้าวสำรองของเพียงพอต่อการบริโภคและราคาข้าวขาวในท้องถิ่นยังคงอยู่ในราคาต่ำสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 2.60 ริงกิตมาเลเซีย (0.76 เหรียญสิงคโปร์) ต่อกิโลกรัม สำนักงานฯ เห็นว่ามาเลเซียจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเจรจาการนำเข้าข้าวจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนาม

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login