หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > มาตรการป้องกันสินค้านำเข้า (สินค้าออนไลน์) ที่ไม่ได้รับมาตรฐานของประเทศเยอรมนี (สคต. แฟรงก์เฟิร์ต)

มาตรการป้องกันสินค้านำเข้า (สินค้าออนไลน์) ที่ไม่ได้รับมาตรฐานของประเทศเยอรมนี (สคต. แฟรงก์เฟิร์ต)

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login