หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > มาตรการที่จำเป็นในการแก้ไขอุปสรรคในอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของเวียดนาม

มาตรการที่จำเป็นในการแก้ไขอุปสรรคในอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของเวียดนาม

การขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางกิจกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเป็นปัญหาของกระทรวงฯ ภาคส่วน และผู้ประกอบการในเวียดนามเป็นอย่างมาก ในบริบทที่แม้จะมีข้อได้เปรียบในด้านการส่งออก แต่บริษัทของเวียดนามที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวยังคงเผชิญกับความยากลำบาก

อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนมีส่วนช่วยอย่างมากต่อรายได้จากการส่งออกของเวียดนาม โดยมีมูลค่ามากกว่า 80 ล้านล้านด่ง (3,280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2565

ใน 8 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทในเวียดนามขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์ม Amazon ได้ 17 ล้านรายการ โดยเฉพาะจำนวนผู้ประกอบการชาวเวียดนามที่สมัครในแพลตฟอร์ม Amazon เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Alibaba.com รายงานว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 มูลค่าการค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นาง ฮว่าง ถิ ทัน ตัม (Hoang Thi Thanh Tam) ผู้อำนวยการ Indochina Creative Investment and Development JSC ซึ่งจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม Alibaba.com ระบุว่า อีคอมเมิร์ซช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

นาง เหงียน ถิ เฟือง เวียน (Nguyen Thi Phuong Uyen) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Alibaba.com Vietnam กล่าวว่า ผู้ประกอบการในเวียดนามจำนวนมากยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางการส่งออกที่มีประสิทธิภาพนี้ เนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา การขาดทักษะทางการตลาด และการใช้เครื่องมือทางการตลาดในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การค้าดิจิทัล นอกจากนี้ โลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้ายังเป็นหนึ่งในปัญหาสำหรับผู้ส่งออกของเวียดนามอีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างๆ ยังต้องรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและความปลอดภัยของข้อมูล กฎระเบียบในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ตลาดอีคอมเมิร์ซของเวียดนามอยู่ใน 3 อันดับแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเติบโต โดยคาดว่าจะมีรายได้จากการส่งออกออนไลน์ประมาณ 300 ล้านล้านด่ง ในปี 2570 ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการขจัดอุปสรรคในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมความได้เปรียบของประเทศ ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับเวียดนาม

นาย เหงียน ทัน เญือง (Nguyen Thanh Duong) รองผู้อำนวยการศูนย์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ภายใต้สำนักงานส่งเสริมการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MoIT) กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Alibaba.com , TikTok, Amazon.com, Lazada, Tiki, Foodmap, Postmart, Voso, Shopee และ Sendo

Alibaba.com จะยังคงประสานงานกับกระทรวงและภาคส่วนต่างๆ ของเวียดนามเพื่อส่งเสริมการค้าเวียดนามไปยังกว่า 200 ประเทศ ในขณะเดียวกัน Amazon Global Selling Vietnam ยังได้ให้คำมั่นที่จะช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขายและผู้ผลิตในหลายภาคส่วน เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเวียดนาม ในขณะเดียวกันเพิ่มการฝึกอบรมสำหรับผู้ขายชาวเวียดนามและสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาเครื่องหมายการค้าระดับโลก

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ในช่วงที่ผ่านมา การบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเสริมการพัฒนา อีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 3 หลังไทยและอินโดนีเซีย เวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตอีคอมเมิร์ซเร็วที่สุดในโลกด้วยอัตราร้อยละ 35 ต่อปี มากกว่าญี่ปุ่น 2.5 เท่า โดย Amazon Global Selling เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนธุรกิจทั่วโลกในการพัฒนาธุรกิจระดับโลก ผู้ประกอบการในเวียดนามมีการเติบโตที่น่าประทับใจใน Amazon ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลก รายได้จากการส่งออก อีคอมเมิร์ซ B2C ในเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ด้วยการพัฒนาที่แข็งแกร่ง อีคอมเมิร์ซยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายที่ต้องแก้ไข อุปสรรคทางวัฒนธรรมและภาษาต่างประเทศ ตลอดจนความเข้าใจในกฎการดำเนินงานของผู้บริโภคเมื่อเข้าร่วมในกิจกรรมอีคอมเมิร์ซ ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาเช่นกัน โดยผู้ประกอบการเวียดนามจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงรุก ปรับปรุงความสามารถในการส่งออก ทักษะการขายข้ามพรมแดน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า การพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่ยั่งยืน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกำลังจะพัฒนาระบบนิเวศ การส่งเสริมการค้าดิจิทัลให้สมบูรณ์แบบ กระจายการประสานงานกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศและต่างประเทศ ให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมและปรับปรุงขีดความสามารถในการส่งออกออนไลน์สำหรับธุรกิจ

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login