หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > ภูมิภาคมะริดมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งประมาณ 2,000 เอเคอร์ กว่า 600 เอเคอร์ปฏิบัติตามแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

ภูมิภาคมะริดมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งประมาณ 2,000 เอเคอร์ กว่า 600 เอเคอร์ปฏิบัติตามแนวทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login