หน้าแรกTrade insightยานยนต์เเละส่วนประกอบ > ”ภูมิธรรม“ เปิดนิทรรศการ 72 ปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ

”ภูมิธรรม“ เปิดนิทรรศการ 72 ปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ

”ภูมิธรรม“ เปิดนิทรรศการ 72 ปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ

วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 12.30 น.
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการ 72 ปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” พร้อมด้วยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ที่มีมีบทบาทสำคัญในการส่งออกสินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทย ที่ลานอเนกประสงค์ชั้น 6 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

นายภูมิธรรม กล่าวว่า นโยบายการทำงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมีการปรับตามสถานการณ์ ซึ่งกรมฯมี ประวัติศาสตร์ยาวนานมีการพัฒนามาโดยตลอด วันนี้ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นกรมฯที่พัฒนาความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าไทยกับผู้นำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ซึ่งตนได้ให้ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีมากขึ้นตามที่ประชาชนคาดหวัง
ซึ่งจะอีเวนท์ที่จะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าแบบใหม่ขึ้นเรื่อยๆ ขอขอบคุณข้าราชการทั้งกระทรวงที่บูรณาการการทำงานกันได้อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้กรมฯมีบทบาทช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น

ด้านนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่า กรมจะเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งออกเป็นเครื่องยนต์สำคัญตามนโยบายของท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2570” โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการส่งออก ที่ตอบโจทย์เทรนด์ของโลก โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การสอดแทรกคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นไทย และผลักดันเป็น Soft Power ไทยสู่เวทีโลก เพื่อสร้างความต้องการสินค้าไทย การพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น เพื่อการเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก

ซึ่งจะเน้นการทำงานเป็นทีม โดยให้ความสำคัญกับทุกความเห็น เปิดกว้างรับฟังคนตัวเล็ก ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย หรือลูกจ้าง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เนื่องจากการขับเคลื่อนองค์กรต้องอาศัยทุกองคาพยพ คนตัวเล็ก ๆสามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ อยู่ที่การสร้างช่องทางการสื่อสารให้เขาสามารถแสดงความเห็น ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ไว้ ในการสร้างทีมกระทรวงพาณิชย์ ที่ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีทั้งหน่วยงานในต่างประเทศ ต่างจังหวัด และส่วนกลาง ที่หากสามารถทำงานเป็นทีมที่แข็งแข็ง จะช่วยให้การขับเคลื่อนการค้าเชิงรุกประสบความสำเร็จได้
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการเหตุการณ์สำคัญในช่วง 72 ปี ตั้งแต่ยุคกำเนิดกรมพาณิชย์สัมพันธ์ ยุคการสู้เพื่อความอยู่รอด (พ.ศ.2502–2512) ยุคแห่งการปรับรากฐาน (พ.ศ.2512–2522) ยุคแห่งการส่งออก (พ.ศ.2522–2555) ยุคแห่งการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ.2555) และทศวรรษใหม่กับการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เช่น แข่งขันกอลฟ์ การแข่งขันออกกำลังกาย การจัดแสดงผลงานของกรม และการออกร้านค้าสวัสดิการและการจัดงานแสดงสินค้าส่งออก
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ”ภูมิธรรม“ เปิดนิทรรศการ 72 ปี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ

Login