หน้าแรกTrade insight > ภูฏานปรับลดค่าธรรมเนียมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ภูฏานปรับลดค่าธรรมเนียมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ภูฏานปรับลดค่าธรรมเนียมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภูฏาน รายงานข่าวว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งกําลังฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม พ.ศ.  2566 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Sustainable Development Fee” (SDF) จากนักท่องเที่ยวรายวันลงครึ่งหนึ่งจาก 200 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 100 เหรียญสหรัฐฯ สภาการท่องเที่ยวภูฏานแจ้งว่าการปรับลดค่าธรรมเนียมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มากขึ้นและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566-31 สิงหาคม 2570

ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2566 ภูฏานมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 52,000 คน เพิ่มขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพียง 29,000 คนในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 อย่างไรก็ตามในจำนวนดังกล่าวนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวน 42,000 คน หรือร้อยละ 75 ของทั้งหมด ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจะเสียค่าธรรมเนียมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพียง 14.5 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น

สภาการท่องเที่ยวภูฏานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนมากกว่า 98,000 คนในปีนี้

ในระยะที่ผ่านมารัฐบาลภูฏานได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว มีการสร้างโรงแรมและรีสอร์ทใหม่ ๆ และยังลงทุนในการปรับปรุงถนนและสนามบิน โดยเป้าหมายหลักของรัฐบาลยังคงเพื่อส่งเสริมภูฏานให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมภูฏานให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พัฒนาและฝึกอบรมมัคคุเทศก์และพนักงานท่องเที่ยวอื่น ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวใหม่ ๆ

ความเห็นสำนักงาน

หลังจากเพิ่มค่า SDF เป็นวันละ 200 เหรีญสหรัฐฯ ต่อคนตั้งแต่กันยายนปีที่แล้ว ภูฏานไม่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมาย โดยนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมามีเพียงผู้ที่จองทัวร์ก่อนปรับขึ้นค่า SDF และอีกส่วนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง แต่ไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ๆ จากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ภูฏานมีรายได้ลดลงมาก โดยอาจมีผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก และมุมมองของนักท่องเที่ยวว่าค่า SDF ต่อวันไม่คุ้มค่า ดังนั้น นโยบายนี้จึงไม่สามารถสร้างรายได้ตามที่คาดหวัง และรัฐบาลอาจกลัวเสียคะแนนนิยมในช่วงใกล้การเลือกตั้งทั่วไป จึงอาจเป็นสาเหตุลดค่า SDF ในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิด

 

——————

สคต. ณ กรุงธากา
สิงหาคม  2566

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login