หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนตุลาคม และ 10 เดือนแรกของปี 2565 🚢✈️🌏📊

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนตุลาคม และ 10 เดือนแรกของปี 2565 🚢✈️🌏📊

ที่มา : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

http://www.tpso.moc.go.th/th/node/12040?fbclid=IwAR1qcfeS3gPTNx_tVdKv-AOXinyXPcF292F9lRZQ0MnmImFE_cR14uI67Lc

Login