หน้าแรกTrade insightข้าว > ภายใต้ข้อตกลง EVFTA การส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนามเติบโตอย่างมาก

ภายใต้ข้อตกลง EVFTA การส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนามเติบโตอย่างมาก

นาง Do Viet Ha ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าภายใต้สถานทูตเวียดนามในเยอรมนีระบุว่า นับตั้งแต่ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป – เวียดนาม (EU-Vietnam Free Trade Agreement: EVFTA) มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยส่วนใหญ่ในข้อตกลงได้ถูกนำมาใช้และส่งผลดีต่อกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเฉพาะการค้า จากสถิติจากกรมศุลกากรเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในช่วงปี 2563-2565 มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเวียดนามไปยัง 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) มีการเติบโตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในปี 2565 มูลค่ารวมของการส่งออกของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรปสูงถึง 46,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 12.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเยอรมนีมีมูลค่ารวม 8,970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับปี 2564

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมัน (Destatis) แสดงให้เห็นว่า มูลค่าการนำเข้าของเยอรมนีจากเวียดนามสูงถึง 10,540 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2564 ความแตกต่างระหว่างตัวเลขดังกล่าวเกิดจากวิธีการทางสถิติและกฎแหล่งกำเนิดสินค้าที่แตกต่างกัน

รายการสินค้าส่งออกของเวียดนามไปยังเยอรมนีที่มีเติบโต ได้แก่ กล้องและส่วนประกอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 265.9 อุปกรณ์กีฬา (+ 126%) รองเท้า (+ 53.8%) สิ่งทอ (+ 37%) การส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 ผัก (+ 8%) กาแฟ (+ 13.1%) ชา (+ 14.6%)

สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของเวียดนามและเป็นตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังจาก EVFTA มีผลบังคับใช้ ภาคการเกษตรของเวียดนามถือเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก EVFTA

สินค้าเกษตรที่สำคัญของเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ได้แก่ อาหารทะเล ข้าว และผัก ซึ่งทั้งหมดจะได้รับอัตราภาษีพิเศษทันทีหลังจากที่ EVFTA มีผลบังคับใช้ ในขณะที่กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าและการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรและสัตว์น้ำของเวียดนามได้ยกระดับแบรนด์ของตน และมูลค่าสินค้าในตลาดสหภาพยุโรป

ข้าวไม่ใช่สินค้าหลักในการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป แต่มูลค่าการส่งออกข้าวในตลาดนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า EVFTA สนับสนุนการส่งออกของเวียดนามอย่างจริงจัง ธุรกิจต่างๆ ยังใช้โควตาข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อรับอัตราภาษี 0% ที่สหภาพยุโรปให้เวียดนาม

ในปี 2565 การส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสูงถึง 94,510 ตัน และเกินโควตาประจำปีที่ 80,000 ตันที่กำหนดไว้ใน EVFTA การส่งออกข้าวไปยังตลาดสหภาพยุโรปบางแห่งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น เนเธอร์แลนด์ (+44%) โปแลนด์ (+68%) สเปน (+89%) และเบลเยียม (+149%) ประโยชน์ของข้อตกลงสำหรับประเทศในสหภาพยุโรป เวียดนามมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะลดภาษีภายใต้ EVFTA ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งที่สูงจากสหภาพยุโรปไปยังเวียดนาม และเพิ่มขีดความสามารถใน      การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป สินค้าจากเยอรมนี/สหภาพยุโรปได้รับการลดภาษีภายใต้ EVFTA ได้แก่ ยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็กและเหล็กกล้า น้ำมันแร่ เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก นม และผลิตภัณฑ์จากนมนอกจากนี้ คำมั่นสัญญาของเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร การกักกันสัตว์และพืช มาตรการทางเทคนิคสำหรับการค้า และการเยียวยาทางการค้าทำให้สินค้าของสหภาพยุโรปเข้าถึงตลาดเวียดนามได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป สินค้าเวียดนามยังคงเผชิญกับความยากลำบาก โดยเฉพาะในการปฏิบัติตามกฎแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและความเสี่ยงในการเพิ่มการเยียวยาทางการค้า เพื่อผ่านความยากลำบากเหล่านี้และได้รับประโยชน์สูงสุดจาก EVFTA ผู้ประกอบการเวียดนามจำเป็นต้องศึกษาแนวปฏิบัติของข้อตกลง มาตรฐานของสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป รวมถึงตลาดสหภาพยุโรป รสนิยมและความต้องการบริโภคของผู้คนด้วย มุมมองในการปรับปรุงคุณภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

รัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์ เพื่อวางแนวทางและแผนงานสำหรับกระทรวง ภาคส่วน และท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงของ EVFTA อย่างครบถ้วน พัฒนากลไก เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ เตรียมแนวทางแก้ไขเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภายใต้แรงกดดันด้านการแข่งขันเมื่อดำเนินการตามข้อตกลง จำเป็นต้องมีนโยบายเพิ่มเติม เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจากสหภาพยุโรปมายังเวียดนาม

                                         (จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

ข้อตกลง EVFTA โดยทั่วไปมีเนื้อหาคล้ายกับข้อตกลง UKVFTA ซึ่งข้อตกลง EVFTA นอกจากสร้างเขตการค้าเสรีแล้ว ยังเป็นความตกลงที่ครอบคลุมปัจจัยอื่นด้วย เช่น การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าส่งออกหลักของเวียดนามหลายรายการจะได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆ จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งสร้างโอกาสให้เวียดนามสามารถส่งออกให้กับ สหราชอาณาจักรได้มากขึ้น สหราชอาณาจักรเป็นคู่ค้าใหญ่อันดับ 3 ของเวียดนามในสหภาพยุโรป สินค้าหลักที่เวียดนามส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เช่นโทรศัพท์ส่วนประกอบสิ่งทอ รองเท้า สัตว์น้ำ เป็นต้น และเวียดนามนำจากสหราชอาณาจักร เครื่องจักร ยา สารเคมี เป็นต้น  ข้อตกลง EVFTA ถือเป็นหนึ่งในข้อตกลงทางการค้าที่สำคัญสำหรับเวียดนามจากการยกเว้นและลดหย่อนภาษี จะช่วยให้เวียดนามมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดสหราชอาณาจักรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ประกอบการไทยที่อาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในตลาดสหราชอาณาจักรบางส่วนให้แก่เวียดนาม ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยจะต้องพบกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดเวียดนาม จากการส่งออกสินค้าของสหราชอาณาจักรมายังตลาดเวียดนามอีกด้วย

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login