หน้าแรกTrade insight > ภาคการท่องเที่ยวของซาอุดีอาระเบียเติบโตต่อเนื่องในครึ่งแรก ปี 2023

ภาคการท่องเที่ยวของซาอุดีอาระเบียเติบโตต่อเนื่องในครึ่งแรก ปี 2023

กระทรวงการท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบีย Ministry of Tourism เปิดเผย ภาคการท่องเที่ยวในปี 2023 เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 มีจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่า 53.6 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวท้องถิ่นกว่า 39 ล้านคน และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 142 จำนวนแตะ 14.6 ล้านคน

ตามสถิติการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยรวมในซาอุดีอาระเบียมีมูลค่าสูงถึง 150 พันล้านรียัล (40 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยจำแนกเป็นมูลค่า 86.9 พันล้านรียัลจากการท่องเที่ยวขาเข้า และมูลค่า 63.1 พันล้านรียัลจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นตัวของภาคส่วนนี้

 

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ภาคการท่องเที่ยวของซาอุดีอาระเบียเติบโตต่อเนื่องในครึ่งแรก ปี 2023

Login