หน้าแรกTrade insightข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ > ฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าข้าวโพดถึง 8 แสนตันในปีนี้ ตามความต้องการอารหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น

ฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าข้าวโพดถึง 8 แสนตันในปีนี้ ตามความต้องการอารหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login