หน้าแรกTrade insightข้าว > ฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มสต็อก ท่ามกลางราคาที่สูงขึ้น

ฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มสต็อก ท่ามกลางราคาที่สูงขึ้น

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login