หน้าแรกTrade insight > ฟิลิปปินส์ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.7 ล้านคนในปี 2567

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.7 ล้านคนในปี 2567

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.7 ล้านคนในปี 2567download

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login