หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > ฟิลิปปินส์ขาดดุลการค้าลดลง จากการนำเข้าหดตัวลงขณะที่การส่งออกทรงตัว

ฟิลิปปินส์ขาดดุลการค้าลดลง จากการนำเข้าหดตัวลงขณะที่การส่งออกทรงตัว

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login