หน้าแรกTrade insightสับปะรด > ฟินแลนด์แตะจุดต่ำสุดในการประเมินเศรษฐกิจ 35 ประเทศโดย The Economist

ฟินแลนด์แตะจุดต่ำสุดในการประเมินเศรษฐกิจ 35 ประเทศโดย The Economist

ในการจัดอันดับการประเมินสถานะทางการเงินของประเทศร่ำรวย 35 ประเทศทั่วยุโรป เอเชีย และอเมริกา โดย The Economist ฟินแลนด์รั้งอันดับท้ายสุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กลุ่มประเทศนอร์ดิกกำลังเผชิญ
The Economist วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจโดยกว้าง ซึ่งครอบคลุมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของ GDP การเติบโตของการจ้างงาน และผลประกอบการในตลาดหุ้น ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ และความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศต่างๆ

ในขณะที่หลายประเทศมีผลประกอบการที่ดีมาก แต่ตัวชี้วัดของฟินแลนด์แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนัก หุ้นในตลาดหุ้นฟินแลนด์มีมูลค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดถึง 12% และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆ ลดลงในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ฟินแลนด์อยู่ในอันดับสุดท้ายของการจัดอันดับดังกล่าว
ทั้งนี้ เศรษฐกิจของฟินแลนด์หดตัว 0.4% แม้ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.5% แต่ก็ถูกฉุดด้วยราคาหุ้นที่ลดลง 12% และอัตราเงินเฟ้อที่สูงถึง 6.6% แสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบากกว่าประเทศอื่นๆ มาก

ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีอันดับสูงสุด ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 12 ในขณะที่สวีเดนอยู่ในอันดับที่ 31 ใกล้เคียงกับฟินแลนด์

ตรงข้ามกับที่คาดกาณ์ไว้ว่า เศรษฐกิจโลกจะถดถอยในปี 2566 เศรษฐกิจโลกกลับขยายตัวที่ประมาณ 3% แต่เห็นได้ชัดว่า การเติบโตนี้กระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ บางประเทศสามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น ฟินแลนด์ ต้องเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย ข้อเสนอแนะ โอกาสและแนวทาง และความคิดเห็นของสคต.:
• ในปี 2566 ฟินแลนด์มีประชากรรวม 5.60 ล้านคน เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และเป็นประเทศในกลุ่มประเทศนอร์ดิกเพียงประเทศเดียวที่ใช้เงินสกุลยูโร
• ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม – ตุลาคม) ไทยส่งออกสินค้าไปยังตลาดฟินแลนด์รวม 121.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.4
• กลุ่มสินค้าที่มีโอกาสในตลาดนี้ เช่น กลุ่มสินค้าอาหาร เส้นก๋วยเตี๋ยว ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และกึ่งสำเร็จรูป สับปะรดกระป๋อง ทั้งนี้ โดยทั่วไปแล้วชาวฟินแลนด์คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ความยั่งยืนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมในราคาที่เหมาะสมอาจมีความได้เปรียบทางการตลาด และได้รับการตอบรับอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ดีนัก ราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภค
• ทั้งนี้ ข่าวผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของฟินแลนด์นี้ได้เป็นประเด็นสำคัญทั้งในระดับประเทศ และทั่วโลก โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้ออกมายอมรับว่า สถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยของประเทศในขณะนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ฟินแลนด์กำลังเผชิญ ซึ่งสคต. จะติดตามความคืบหน้าด้านนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศฟินแลนด์ต่อไป

อ่านข่าวฉบับเต็ม : ฟินแลนด์แตะจุดต่ำสุดในการประเมินเศรษฐกิจ 35 ประเทศโดย The Economist

Login