หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > พาณิชย์-DITP” แจ้งข่าวดีอินเดียยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วลันเตาสีเหลืองชี้เป็นโอกาสไทยส่งออก

พาณิชย์-DITP” แจ้งข่าวดีอินเดียยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วลันเตาสีเหลืองชี้เป็นโอกาสไทยส่งออก

พาณิชย์-DITP” แจ้งข่าวดีอินเดียยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วลันเตาสีเหลืองชี้เป็นโอกาสไทยส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
แจ้งข่าวดีรัฐบาลอินเดียยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้า
ถั่วลันเตาสีเหลือง มีผลบังคับใช้ถึง มี.ค.67 เผยเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ไทยมีโอกาสส่งออก แต่ต้องศึกษากฎระเบียบการนำเข้ามาตรฐานสินค้าให้ดี และต้องระวังคู่แข่งที่จะเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทำการสำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ และให้รายงานผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับรายงานจาก นางสาวสัญฉวี พัฒนจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครมุมไบ อินเดีย ถึงกรณีที่รัฐบาลอินเดียออกมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าถั่วลันเตาสีเหลือง ที่จะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา หรือ Official Gazette (ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566) และโอกาสในการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยเข้าสู่ตลาดอินเดีย
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า การดำเนินการในครั้งนี้ของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าแทรกแซงราคาและปรับสมดุลราคาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จำพวกพืชตระกูลถั่ว เพราะอินเดียเป็นตลาดผู้บริโภคและผู้ผลิตรายใหญ่ของพืชตระกูลถั่ว แต่ผลผลิตไม่เพียงพอ ทำให้มีความต้องการนำเข้า ซึ่งสมาคมพ่อค้า Tamil Nadu Foodgrains เอง ก็ได้ใช้โอกาสนี้ ยื่นเรื่องขยายเวลาการนำเข้าออกไปอีกจนถึงเดือนมิถุนายน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เพราะการยกเว้นภาษี มีระยะเวลาที่จำกัด การสั่งซื้อ การนำเข้า ระบบโลจิสติกส์
ในภาพรวมต้องใช้เวลานาน
ทั้งนี้ สมาคมดังกล่าว ยังได้ดำเนินการขออนุญาตยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วจากออสเตรเลียเพิ่มเติม ซึ่งหากได้รับการอนุญาต โรงงานคัดแยก โรงงานสีถั่วในเขตเมืองเกรละ กรกนาฎกะ ทมิฬนาฑู จะสามารถแปรรูปผลผลิตถั่วได้ ส่งผลให้โรงงานกลับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการได้อีกครั้ง เพราะตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โรงงานสีถั่วได้ปิดกิจการ เนื่องจากการจำกัดการนำเข้าของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งการอนุญาตในครั้งนี้ จะส่งผลให้โรงสีกว่า 2,000 แห่ง
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 100,000 ตำแหน่ง
นายภูสิตกล่าวว่า สำหรับโอกาสของไทย พบว่า ตลาดถั่วลันเตาสีเหลืองในอินเดีย จะเป็นตลาดใหม่สำหรับผู้ส่งออกของไทย ที่จะสามารถจำหน่ายสินค้าโดยปราศจากภาษีอากรขาเข้า เพราะไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากการมีประสบการณ์ในการผลิตและส่งออกสินค้าพืชผลทางการเกษตรอยู่แล้ว แต่ก็ต้องระวังในเรื่องการแข่งขันที่จะสูงขึ้น จากการเลิกภาษีอาการ ที่ทำให้คู่แข่งอื่น ๆ สนใจตลาดนี้เช่นเดียวกันรวมทั้งจะมีความผันผวนด้านราคา ที่จะมีการแข่งขันกันมากขึ้น
“ในภาพรวมการประกาศยกเว้นภาษีอากรของถั่วลันเตาสีเหลืองในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างแต้มต่อทางการค้าและการขยายตลาดของผู้ประกอบไทยที่ส่งสินค้าเกี่ยวข้องกับถั่วลันเตาสีเหลือง ซึ่งเป็นสินค้าผู้เล่นตัวใหม่สำหรับตลาดคนรักสุขภาพในวงการตลาดน้ำนมพืช ด้วยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ทำให้เหมาะกับการบริโภค
ขอผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก โดยผู้ประกอบไทยควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการนำเข้า การติดฉลาก และมาตรฐานที่จำเป็นในการส่งออกสู่ตลาดอินเดียก่อนที่จะทำการส่งออกด้วย”นายภูสิตกล่าว
ปัจจุบัน ตลาดอินเดียบริโภคถั่วลันเตาสีเหลือง (HS code 07131010) ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี สามารถผลิตได้เพียง 500,000–600,000 ตันต่อปี ส่งผลให้อินเดียต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าถั่วลันเตาสีเหลือง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศ โดยประเทศที่อินเดียนำเข้า 3 อันดับแรก ได้แก่ แคนาดา รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในขณะที่ประเทศไทย ตลาดส่งออกถั่วลันเตาสีเหลืองยังมีผู้เล่นไม่มากนัก ในปี 2565
การส่งออกสินค้าถั่วลันเตาสีเหลือง มูลค่า 23,977.40 เหรียญสหรัฐ และในปี 2566 (ม.ค.-ต.ค.) ส่งออกมูลค่า 81,837.74 เหรียญสหรัฐ ซึ่งมีประเทศส่งออกสำคัญตามส่วนแบ่งตลาดได้แก่ ญี่ปุ่น ร้อยละ 50.51 ฮ่องกง ร้อยละ 31.75 สิงคโปร์ ร้อยละ 15.94 และมาเลเซีย ร้อยละ 1.80

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

****************************************
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
… มกราคม 2567

อ่านข่าวฉบับเต็ม : พาณิชย์-DITP” แจ้งข่าวดีอินเดียยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วลันเตาสีเหลืองชี้เป็นโอกาสไทยส่งออก

Login