หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Wellness > พาณิชย์ ขยายความร่วมมือ ผนึกกำลังร่วมมือขยายเศรษฐกิจและการค้าในระดับท้องถิ่น

พาณิชย์ ขยายความร่วมมือ ผนึกกำลังร่วมมือขยายเศรษฐกิจและการค้าในระดับท้องถิ่น

พาณิชย์ ขยายความร่วมมือ ผนึกกำลังร่วมมือขยายเศรษฐกิจและการค้าในระดับท้องถิ่น

“พาณิชย์” หารือคณะผู้บริหารระดับสูงจากจังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าร่วมมือเศรษฐกิจ การพัฒนาผู้ประกอบการ จับมือส่งเสริมการท่องเที่ยวสองทาง และผนึกกำลังพัฒนา Soft Power

นายกองตรี พิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงจากจังหวัดชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น สโมสรน้ำพุร้อนไทยและสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าได้มีการหารือถึงแนวทางการผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือกับญี่ปุ่นในระดับท้องถิ่น แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชิซุโอกะ และแลกเปลี่ยนมุมมองสินค้า/บริการที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโมเดล ICOI project (Izu Health Care Onsen Innovation Project) ที่ทางคณะผู้บริหารจังหวัดระดับสูงจากจังหวัดชิซุโอกะมาแบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้ บนพื้นฐานจากการที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปกับการพัฒนาธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ
โดยในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ได้หารือกันถึงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อปรับใช้กับการส่งเสริมผู้ประกอบการไทย และอาจมีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาสินค้าร่วมกัน เพื่อพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาด รวมถึงพร้อมสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศและเมืองพี่เมืองน้องในมิติด้านการค้าและบริการระหว่างกันในระยะยาว
ส่วนในด้านการท่องเที่ยว เห็นพ้องกันว่าความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย ญี่ปุ่นในภาพรวม และยินดีที่มีการฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดชิซุโอกะ เป็นจังหวัดที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และเห็นตรงกันว่า ไทยและชิซุโอกะมีโอกาสเพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสองทาง และส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม Soft Power ซึ่งทั้งสองฝ่าย มีศักยภาพ อาจจะส่งเสริมผ่านกลุ่มธุรกิจ HEALTH & WELNESS ในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกัน ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในการเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ SMEs สินค้าสปาของไทยในส่วนภูมิภาค ยังจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาสินค้าสปาในธุรกิจน้ำพุร้อน ซึ่งญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญ ถือเป็นการต่อยอดการค้าระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคตได้อีกด้วย

ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญยิ่งของไทยด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย โดยในปี 2566 การค้ารวมมีมูลค่า 55,860.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,937,089.63 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 5.53 แบ่งเป็นการส่งออก มูลค่า 24,669.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (850,016.90 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 0.05 และการนำเข้า มูลค่า 31,191.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1,087,072.73 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 9.5

อ่านข่าวฉบับเต็ม : พาณิชย์ ขยายความร่วมมือ ผนึกกำลังร่วมมือขยายเศรษฐกิจและการค้าในระดับท้องถิ่น

Login