หน้าแรกTrade insightอาหารอื่นๆ > ฝรั่งเศสเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายผักและผลไม้ในบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก

ฝรั่งเศสเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายผักและผลไม้ในบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login