หน้าแรกTrade insightข้าว > ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามรักษาความมั่นคงทางอาหาร

ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามรักษาความมั่นคงทางอาหาร

กรมนำเข้าและส่งออกภายใต้กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้สั่งให้ผู้ส่งออกข้าวรักษาเสถียรภาพราคาและความมั่นคงทางอาหารในตลาดในประเทศ หลังจากที่อินเดียประกาศระงับการส่งออกข้าว ซึ่งคาดว่า จะมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดข้าวทั่วโลก

กระทรวงฯ แนะนำให้สมาคมอาหารเวียดนามและผู้ส่งออกข้าวเพิ่มการซื้อข้าวในตลาดในประเทศ รักษาปริมาณสำรองสำหรับการหมุนเวียนข้าว และสร้างความสมดุลระหว่างการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวในประเทศและตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางรับมือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากอุปทานและการหมุนเวียนของข้าวในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานการค้าเวียดนามในอินเดียได้ออกคำเตือนให้ผู้นำเข้าข้าวเวียดนามที่กำลังนำเข้าข้าวจากอินเดียตรวจสอบสถานะการ ส่งมอบจากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของอินเดีย ในเดือนพฤษภาคม 2566 เวียดนามนำเข้าข้าวจากอินเดียอย่างมาก โดยมีปริมาณรวมประมาณ 101,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.64 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2565 โดยเวียดนามอยู่ในอันดับต้นๆ ประเทศที่นำเข้าข้าวจากอินเดีย

ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2566 เวียดนามนำเข้าข้าวจากอินเดีย 367,500 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศที่นำเข้าข้าวจากอินเดียในช่วงดังกล่าว

อินเดียครองสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของตลาดส่งออกข้าวทั่วโลก โดยการสั่งห้ามส่งออกผลกระทบอย่างมากต่อตลาดข้าวทั่วโลก ซึ่งการห้ามการส่งออกข้าวมีเป้าหมายเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ หลังจากราคาข้าวขายปลีกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในหนึ่งเดือน เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนทำให้พืชผลเสียหาย คำสั่งห้ามดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่า ราคาอาหารทั่วโลกจะสูงขึ้น แต่สร้างโอกาสที่สำคัญให้กับเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก เช่นเดียวกับอินเดียและไทย

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การส่งออกข้าวของเวียดนามมีมูลค่ารวมกว่า 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 มีมูลค่า 2,300  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน เป้าหมายการส่งออกข้าวของเวียดนามที่ 7.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 สามารถบรรลุได้อย่างรวดเร็ว

ราคาข้าวในตลาดในประเทศจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน เนื่องจากอุปทานยังคงปกติ รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มมาตรการ เพื่อรับประกันความมั่นคงด้านอาหารในขณะที่ไม่สูญเสียโอกาสในการส่งออก ณ เดือนพฤษภาคม 2566 มีการเก็บเกี่ยวข้าวมากกว่า 17 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เวียดนามคาดว่า จะเก็บเกี่ยวข้าวได้ 43 ล้านตันในปี 2566 ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการอาหาร การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูป และการสำรอง และสำหรับการส่งออกประมาณ 6.5 ถึง 6.6 ล้านตัน

(จาก https://vietnamnews.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกได้ประกาศห้ามการส่งออกข้าว ซึ่งส่งผลให้ราคาอาหารหลักทั่วโลกสูงขึ้น เนื่องจากอินเดียครองสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของตลาดส่งออกข้าวทั่วโลก สำหรับผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมข้าวเวียดนามจะได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ นโยบายส่งออกข้าวของอินเดียจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวเวียดนามผ่านช่องทางราคาและปริมาณการส่งออก โดยจะมีโอกาสอย่างมากสำหรับเวียดนามในการส่งเสริมการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 ราคาข้าวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11 เป็น 539 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน และอาจสูงถึง 600-700 เหรียญสหรัฐฯ ความต้องการข้าวเวียดนามในตลาดโลกอาจมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากนโยบายควบคุม        การส่งออกข้าวของอินเดีย ผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมข้าวเวียดนาม จะต้องเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงของปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเวียดนามจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ 3 อันดับแรกของโลก          แต่เวียดนามต้องนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตันต่อปีจากอินเดียเพื่อแปรรูป การห้ามส่งออกของอินเดียจะทำให้อุปทานในตลาดเวียดนามตึงเครียด ซึ่งจะผลักดันราคาให้สูงขึ้นและข้าวหอมหลายชนิดราคาอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งการรับประกันความมั่นคงด้านอาหารและความต้องการบริโภคภายในประเทศยังคงมีความสำคัญสูงสุด

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login