หน้าแรกTrade insightอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล > ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของอาร์เจนตินาคาดยอดขายเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้ง

ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของอาร์เจนตินาคาดยอดขายเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้ง

สถานการณ์ของบริษัท Domec หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้าในครัวเรือนรายใหญ่ของอาร์เจนตินายังคงมีความไม่มั่นคงในด้านการผลิตสินค้า และมีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย หลังการเลือกตั้งครั้งต่อไปในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ตามรายงานการเปรียบเทียบที่จัดทำโดยบริษัท Domec แสดงให้เห็นถึงปริมาณการผลิตที่ลดลงซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และยังไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตามบริษัท Domec มีความเชื่อมั่นและจะยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ยอดขายในปัจจุบัน เนื่องจากบริษัท Domec มีจำนวนสินค้าและระบบการผลิตที่เพียงพอ รวมไปถึงบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว รวมถึงโรงงาน และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี ผู้บริหารของบริษัท Domec คาดหวังว่าจะไม่มีปัญหาในการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าด้วยราคาที่เอื้อมถึง รวมถึงความเป็นไปได้ทางด้านยอดขายในปริมาณที่สูงขึ้นหลังการเลือกตั้ง

ตามรายงานยังระบุโดยสรุปอีกว่าหากบริษัท Domec สามารถเอาชนะอุปสรรคด้านการผลิตและเพิ่มโอกาสทางด้านยอดขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้เป็นที่น่าพอใจ หากรัฐบาลใหม่ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลประโยชน์โดยรวม

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสำหรับอาร์เจนตินาเกี่ยวกับชิ้นส่วนเตาอบ ซึ่งอาร์เจนตินานำเข้าจากทั่วโลกประมาณ 19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 (มกราคม-สิงหาคม) สินค้าชิ้นส่วนเตาอบของไทยคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 1 จากประเทศทั้งหมดที่อาร์เจนตินานำเข้า โดยประเทศที่อาร์เจนตินานำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากที่สุดคือจีน ร้อยละ 94 และบราซิล ร้อยละ 2 ซึ่งไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ของตาราง มีภาษีนำเข้าชิ้นส่วนเตาอบ ร้อยละ 16

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

บริษัท Domec เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายสำคัญของอาร์เจนตินา บริษัทต้องการมุ่งเน้นไปที่การผลิตเตาอบ แต่สถานการณ์ของบริษัท Domec ในขณะนี้ไม่เหมาะที่จะผลิตเตาอบ เนื่องจากยอดขายสินค้าเตาอบลดลงซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ตามการผลิตและขีดความสามารถของบริษัท Domec ยังอยู่ในทิศทางที่ดี ทางบริษัทจึงคาดการณ์ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับรัฐบาลใหม่ที่มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งสำหรับกลุ่มบริษัทและผู้บริโภค และจะดึงดูดให้มีการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยโครงการส่งเสริมการบริโภคจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และอนุญาตให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระค่าสินค้าแบบรายเดือน เริ่มต้นที่ 6 เดือน 12 เดือน ไปจนถึง 18 เดือน

ผลิตภัณฑ์สินค้าเตาอบนี้ผลิตในอาร์เจนตินา แต่ใช้ปัจจัยการผลิตและส่วนประกอบซึ่งต้องมีการนำเข้า ด้วยเหตุนี้ชิ้นส่วนจากประเทศไทยจึงมีความสำคัญต่อสายการผลิตในอุตสาหกรรมท้องถิ่น และอาจมีความสำคัญยิ่งกว่านั้น ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกชิ้นส่วนหลักสำหรับการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของอาร์เจนตินา ผู้ส่งออกของไทยจึงควรสังเกตและให้ความสำคัญกับความต้องการของบริษัทผู้นำเข้าของอาร์เจนตินา

ที่มา:

https://www.iprofesional.com/negocios/389671-fabricante-de-electrodomesticos-apuesta-a-una-mejora-de-ventas/ – “Home Appliances manufacturer foresees an improvement in sales after elections”, by iProfesional, October 27th 2023

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login