หน้าแรกTrade insightการค้าระหว่างประเทศ > ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ใส่ใจในคุณค่าในสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น

ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ใส่ใจในคุณค่าในสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login