หน้าแรกTrade insightข้าว > ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งเตือน หากรัฐบาลอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าว

ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งเตือน หากรัฐบาลอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าว

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

https://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?filename=contents_attach/875207/875207.pdf&title=875207&cate=455&d=0

Login