หน้าแรกTrade insight > ผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง Bon Odori ใน Shah Alam

ผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง Bon Odori ใน Shah Alam

ที่มา : The Star

เสียงกลองดังก้องไปทั่วศูนย์กีฬาแห่งชาติชาห์อาลัม (สนามกีฬาพานาโซนิค) เนื่องจากผู้คนหลาย
พันคนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง Bon Odori ซึ่งเป็นงานประจำปีที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยการแต่งกายด้วยชุดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม เช่นชุดกิโมโน และยูกาตะ อีกทั้ง ผู้คนสามารถเห็นการแสดงการเต้นรำแบบ Buyuo-Duo, Bon Odori และ Wadaiko พร้อมกับเพลงและจังหวะกลอง

เทศกาล Bon Odori ของญี่ปุ่นจัดขึ้นเป็นปีที่ 47 ในมาเลเซีย โดยเป็นเทศกาลที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมที่ขับรถมายังสถานที่จัดงาน ในขณะที่คนอื่นๆ เลือกใช้บริการรถไฟ KTM Komuter เนื่องจากการมีสถานที่จอดรถที่จํากัด ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย Japan Club of Kuala Lumpur, Japanese School of Kuala Lumpur และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำมาเลเซีย ด้วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวสลังงอร์ (Tourism Selangor)

โดยงานนี้มีฝูงชนเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ 16.30 น. เมื่อประตูสนามกีฬาถูกเปิด ถึงแม้ว่าเทศกาลจะเริ่มเวลาตั้งแต่ 19.00 น. รายงานโดย Azrul Shah Mohamad ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวสลังงอร์กล่าวว่าเทศกาลฤดูร้อน Bon Odori เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายจากญี่ปุ่นและรัฐสลังงอร์ พวกเขารวมถึงการเต้นรํา Soblang Sari ของรัฐสลังงอร์ นอกเหนือจากการแสดงกลองอื่น ๆ การแสดงเครื่องประดับโคมไฟเครื่องแต่งกายญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม อาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ขาย เป็นโอกาสที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 30,000 คนมายังรัฐสลังงอร์ โดยมุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นและรัฐสลังงอร์ และจัดแสดงเอกลักษณ์ของรัฐสลังงอร์ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ความคิดเห็น สคต.

จากการเข้าร่วมงานของคนมาเลเซียในเทศกาลเฉลิมฉลอง Bon Odori บ่งบอกว่า ชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มชนที่มีหลากหลายทางวัฒนธรรม ชีวิตในมาเลเซียถูกคั่นด้วยแต่ละโอกาสงานและเทศกาลสำคัญมากมาย
ที่มุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อีกทั้ง ชาวมาเลเซียยังคงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันด้วยเทศกาลต่างๆ มากมายจากหลากหลายศาสนา อาทิ วันอีด ซึ่งเฉลิมฉลองโดยชาวมุสลิม เทศกาลตรุษจีน เทศกาล Thaipusam ก็มีการเฉลิมฉลองเช่นกัน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติที่มารวมตัวกัน การให้ความสนใจในงานเทศกาลต่างๆ ของชาวมาเลเซีย ส่งผลให้มีการกระตุ้นการใช้จ่ายและกระตุ้นการค้าขายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สคต. ยังคงสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกโอกาสสำคัญในมาเลเซียเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ไทยสู่ตลาดมาเลเซียมากยิ่งขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login