หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > ผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อการค้าสินค้าประมงของประเทศไทย

ผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อการค้าสินค้าประมงของประเทศไทย

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/images/FisheriesInterTrade/Article/article-Russia-Ukrain.pdf

Login