หน้าแรกTrade insightธุรกิจ Logistics > ปานามาเลื่อนการจำกัดความลึกของเรือขนส่งในคลองปานามา

ปานามาเลื่อนการจำกัดความลึกของเรือขนส่งในคลองปานามา

ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา คลองปานามาถูกบังคับให้จำกัดความลึกชั่วคราวสำหรับเรือขนาดใหญ่เนื่องจากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และการลดลงของระดับของระบบทะเลสาบกาตุนที่ส่งน้ำเพื่อการผ่านแดน

 

คลองปานามาซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดในโลก ประกาศเลื่อนการปรับความลึกใหม่สำหรับเรือขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ว่าเรือ Neopanamax ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดที่ข้ามเส้นทางระหว่างมหาสมุทร (หมายเหตุ: เรือ Neopanamax ต้องใช้ความลึก 15.2 เมตรหรือ 50 ฟุตจึงจะลอยได้อย่างอิสระ) ควรปรับลมสูงสุดเป็น 13.26 เมตรจาก ปัจจุบัน 13.41 เมตร เนื่องจากภัยแล้ง และตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ระดับน้ำจะลดลงเหลือ 11.89 เมตรสำหรับเรือ Panamax ซึ่งได้รับการออกแบบให้พอดีกับขนาดสูงสุดของประตูเก่าของคลอง โดยความลึกหมายถึงความลึกของน้ำที่จำเป็นสำหรับเรือที่จะลอยอย่างอิสระ และวัดในแนวตั้งจากด้านล่างของกระดูกงูของเรือถึงตลิ่ง

 

อย่างไรก็ตาม Panama Canal Authority: ACP แจ้งให้ผู้ใช้ทราบในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายนว่าข้อจำกัดที่ประกาศก่อนหน้านี้จะยังไม่บังคับใช้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศดีขึ้นและมีฝนตกลงมา

 

ACP กล่าวว่า ปานามาบันทึกใหม่ของการไม่มีฝนตกมาหลายเดือน และเนื่องจากสภาพอากาศที่ดีขึ้นและเอื้ออำนวยจของระดับน้ำในคลอง การคลองปานามาจึงประกาศเลื่อนการสูบน้ำสูงสุดที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ACP จะติดตามระดับของทะเลสาบ Gatun และประกาศการปรับความลึกในอนาคตตามสถานการณ์ต่อไป

ที่มา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login