หน้าแรกTrade insight > ปากีสถาน: นายกรัฐมนตรีรักษาการของปากีสถานเข้าพิธีสาบานตน

ปากีสถาน: นายกรัฐมนตรีรักษาการของปากีสถานเข้าพิธีสาบานตน

รายงานข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วันที่ 14 สิงหาคม 2566 นายอันวาร์ อุล ฮัก กาการ์ (Anwar Ul Haq Kakar) สมาชิกวุฒิสภา (สว.) จากแคว้นบาโลจิสถานเข้ารับการสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการของปากีสถาน เพื่อดูแลการเลือกตั้งและภารกิจอื่นๆ ในประเทศจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่

นายกาการ์ วัย 52 ปี ได้รับเลือกเข้าสู่วุฒิสภาปากีสถานในฐานะผู้สมัครอิสระ ในการเลือกตั้งวุฒิสภาปากีสถานปี 2561 สาบานตนรับตำแหน่งวุฒิสมาชิกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ Overseas Pakistanis and Human Resource Development และสมาชิกของคณะกรรมการอื่นๆ รวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจ การเงินและรายได้ กิจการต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองท้องถิ่น Balochistan Awami Party (BAP) โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค
ภารกิจแรกของนายกาการ์คือ การเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นบริหารประเทศ หลังจากที่มีการยุบสภาอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ก่อน และต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 90 วันตามที่กฎหมายกำหนด แต่มีกระแสข่าวลือสะพัดว่า อาจต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป หลังจากรัฐบาลนายชารีฟเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใช้เวลาในการกำหนดเขตเลือกตั้งใหม่ หลังจากที่เพิ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลสำมะโนประชากรล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม
รัฐธรรมนูญปากีสถาน ได้กำหนดบทบาทของรัฐบาลรักษาการ ได้แก่ ดำเนินการเรื่องการบริหารประจำวันที่จำเป็นเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลราบรื่น การกำกับให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องรักษาความเป็นกลางต่อบุคคลและพรรคการเมืองทั้งหมด โดยจำกัดกิจกรรมของรัฐบาลให้เป็นเพียงงานประจำที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และรัฐบาลรักษาการจะสิ้นสุดลงหลังจากการเลือกตั้ง และห้ามการตัดสินใจนโยบายที่สำคัญ การดำเนินการที่อาจละเมิดอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอนาคต การทำสัญญาหรือข้อตกลงที่สำคัญที่อาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์สาธารณะ การเข้าร่วมการเจรจาระหว่างประเทศที่สำคัญกับต่างประเทศหรือหน่วยงานระหว่างประเทศหรือให้สัตยาบันข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างประเทศ ยกเว้นในกรณีพิเศษ การเลื่อนตำแหน่งหรือการแต่งตั้งที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การโอนย้ายข้าราชการโดยพิจารณาเห็นความเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นอกจากนั้นยังห้ามความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อกระบวนการเลือกตั้งหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือส่งผลในทางลบต่อการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม

ทั้งนี้ปากีสถานตกอยู่ในความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่นายอิมราน ข่าน อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกลงมติไม่ไว้วางใจให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน 2565 และถูกตัดสินจำคุก 3 ปีว่ามีความผิดในข้อหาคอร์รับชั่นเมื่อสัปดาห์ก่อน และถูกตัดสิทธิการลงเลือกตั้ง และกำลังยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน ในส่วนสถานะทางเศรษฐกิจปากีสถาน ได้รับกู้เงินจาก IMF เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เสริมสภาพคล่องการทางเงินบางส่วน นอกจากนั้น การได้รับเงินกู้จาก IMF ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของปากีสถานต่อมิตรประเทศในความช่วยเหลือด้านเงินกู้ รวมทั้งการได้รับการผ่อนผันและยืดระยะเวลาการชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม การรับเงินกู้จาก IMF ตามมาด้วยเงื่อนไขการปฏิรูปเศรษฐกิจ การแสงหารายได้เพิ่ม รวมทั้งการตัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้เงินรัฐบาลเพื่อสวัสดิการประชาชน

ที่มา :

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ท้องถิ่น dawn.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login