หน้าแรกTrade insightข้าว > ปากีสถานตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้สูงถึง 5 ล้านตัน

ปากีสถานตั้งเป้าส่งออกข้าวปีนี้สูงถึง 5 ล้านตัน

ที่มา: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login