หน้าแรกTrade insightไก่ > ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ปีกในรัสเซีย

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ปีกในรัสเซีย

Rosptitsesoyuz ซึ่งรวมบริษัทผลิตสัตว์ปีกรายใหญ่ 250 แห่งในประเทศ เตือนถึงความเป็นไปได้ที่ฟาร์มสัตว์ปีกในรัสเซียอาจต้องหยุดการทำงานเนื่องจากผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มสัตว์ปีกของต่างประเทศย้ายธุรกิจออกจากรัสเซีย

ขณะนี้เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปสัตว์ปีกประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์มาจากแบรนด์ต่างประเทศ โดยเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ ของรัสเซียก็ยังไม่มีความสามารถที่เทียบเท่าได้  Rosptitsesoyuz ได้ตั้งข้อสังเกตว่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ ในประเทศช่วยให้สามารถผลิตสัตว์ปีกได้ประมาณ 3,000 ตัวต่อชั่วโมง ในขณะที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ ของต่างประเทศสามารถดำเนินการได้ถึง 14,000 ตัวต่อชั่วโมง  การออกจากตลาดของแบรนด์เครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ ต่างประเทศ เช่น Meyn ทำให้ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกในรัสเซียเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ ของรัสเซียที่ทำเทียบเท่าก็ขายในราคาที่สูงกว่าต้นฉบับถึงสิบเท่า

อย่างไรก็ดี ผู้จัดการระดับสูงของบริษัทเนื้อสัตว์ปีกแห่งหนึ่งเชื่อว่า ในระยะกลาง น่าจะยังไม่มีการคุกคามถึงขั้นที่จะหยุดสายการผลิตของบริษัทขนาดใหญ่ อย่างไรก็ดี การใช้ชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ ที่ไม่ใช่ของต้นฉบับอาจทำให้กำลังการผลิตลดลง และเป็นผลทำให้ปริมาณการแปรรูปเนื้อสัตว์ลดลงได้ และในขณะเดียวกันต้นทุนของฟาร์มสัตว์ปีกก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลเสียต่อการผลิตสัตว์ปีกของรัสเซียคือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากจีน โดยในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2565 รัสเซียได้รับเนื้อสัตว์ปีกหลายพันตันจากจีน ซึ่งสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกของรัสเซีย

ที่มา :

–  Russia warned of possible problems with poultry meat (https://news.mail.ru/economics/55983952/?frommail=1)

– Meyn to withdraw from Russia (https://www.poultrynews.co.uk/business-politics/meyn-to-withdraw-from-russia.html)

Login