หน้าแรกTrade insightกุ้งขาวแวนนาไม > ประเมินผลกระทบหากไทยได้รับใบแดงจากสหภาพยุโรปและไม่สามารถปฏิบัติตาม MMPA ของสหรัฐฯ ได้ 

ประเมินผลกระทบหากไทยได้รับใบแดงจากสหภาพยุโรปและไม่สามารถปฏิบัติตาม MMPA ของสหรัฐฯ ได้ 

ที่มา : กรมประมง, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

https://www.fisheries.go.th/strategy-tradestat/images/FisheriesInterTrade/Article/article-MMPA.pdf

Login