หน้าแรกTrade insightเกษตรอื่นๆ > ประเทศเคนยากลับมาส่งออกปศุสัตว์ไปยังประเทศโอมานอีกครั้งหลังถูกสั่งห้ามนาน 16 ปี

ประเทศเคนยากลับมาส่งออกปศุสัตว์ไปยังประเทศโอมานอีกครั้งหลังถูกสั่งห้ามนาน 16 ปี

ทีมา : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.)

Login